Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Obrazci
  


Obrazci za glasovanje na domu in po pošti za drugi krog volitev za župana


  Obrazec - glasovanje na domu - osebno (drugi krog).doc (32 kb)
  Obrazec - glasovanje na domu - druga oseba (drugi krog).doc (33 kb)

Glasovanje na domu in po pošti

Za informacije o glasovanju na domu in po pošti glej OBVESTILA.


  Obrazec - glasovanje na domu - osebno (.doc, 32 kb)
  Obrazec - glasovanje na domu - druga oseba (.doc, 33 kb)
  Modulo - voto a domicilio (.doc, 34 kb)
  Modulo - voto a domicilio - altra persona (.doc, 34 kb)
  Obrazec - glasovanje po pošti (.doc, 31 kb)
  Modulo - voto per corrispondenza (.doc, 28 kb)

Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti

Informacije in obrazci so objavljeni na tej povezavi.

Kandidature za župana, člane občinskega sveta in člane sveta krajevne skupnosti morajo biti neposredno vložene na Občinsko volilno komisijo najpozneje do 18. 10. 2018 do 19. ure.

Število potrebnih podpor volivcev za določanje kandidatov in list kandidatov je skladno z Zakonom o lokalnih volitvah:

  • za župana - 404 (106. čl. ZLV, ugotovitveni sklep OVK),
  • za občinski svet - 425 (68. čl. ZLV, ugotovitveni sklep OVK),
  • za svet krajevne skupnosti - 10 (109. čl. ZLV).

V primeru težav ali nejasnosti pri izpolnjevanju obrazcev kontaktirajte Občinsko volilno komisijo na volitve2018@koper.si.


  Ugotovitveni sklep OVK o potrebnih podporah volivcev (. podpor Ž, OS - OVK, 365 kb)

Župan

Obrazci za kandidaturo za župana oziroma županjo so:


  1. Obrazec LV-1 - Podpora kandidaturi za župana (.pdf, 482 kb)
  1.1 Obrazec LV-1 - Podpora kandidaturi za župana - Sostegno alla candidatura a sindaco (ITA) (.pdf, 478 kb)
  2. Obrazec LV-4 - Kandidatura za župana s podporo volivcev (.doc, 32 kb)
  2.1 Obrazec LV-4 - Kandidatura za župana s podporo volivcev / Candidatura a sindaco con il sostegno dei elettori (ITA) (.pdf, 144 kb)
  3. Obrazec LV-4 - Kandidatura za župana s podporo politične stranke (.doc, 31 kb)
  3.1 Obrazec LV-4 - Kandidatura za župana s podporo politične stranke / Candidatura a sindaco con il sostegno del partito politico (ITA) (.pdf, 145 kb)
  4. Obrazec LV-5 - Soglasje h kandidaturi za župana (.doc, 25 kb)
  4.1 Obrazec LV-5 - Soglasje h kandidaturi za župana / Consenso alla candidatura a sindaco (ITA) (.pdf, 132 kb)
  5. Obrazec LV-9 - Zapisnik politične stranke o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana/županjo (.doc, 21 kb)
  6. Obrazec LV-16 - Obvestilo o organizatorju volilne kampanje (.doc, 32 kb)
  6.1 Obrazec LV-16 - Obvestilo o organizatorju volilne kampanje / Avviso sull'organizzatore della campagna elettorale (ITA) (.pdf, 140 kb)
  7. Obrazec LV-12 - Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za lokalne volitve (.DOC, 31 kb)

Občinski svet

Kandidatura za občinski svet, ki jo vloži skupina volivcev


  1. Obrazec LV-2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (.pdf, 483 kb)
  1.1 Obrazec LV-2 - Sostegno alla candidatura a membro del consiglio comunale o alla lista di candidati per le elezioni dei membri del consiglio comunale (ITA) (.pdf, 478 kb)
  2. Obrazec LV-7 - Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta s podporo volivcev (.doc, 83 kb)
  2.1 Obrazec LV-7 - Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta s podporo volivcev / Lista dei candidati per le elezioni dei consiglieri comunali con il sostegno degli elettori (.pdf, 188 kb)
  3. Obrazec LV-8 - Soglasje h kandidaturi za člana/članico občinskega sveta (.doc, 26 kb)
  3.1 Obrazec LV-8 - Soglasje h kandidaturi za člana/članico občinskega sveta / Consenso alla candidatura a membro del consiglio comunale (.pdf, 131 kb)
  4. Obrazec LV-16 - Obvestilo o organizatorju volilne kampanje (.doc, 32 kb)
  4.1 Obrazec LV-16 - Obvestilo o organizatorju volilne kampanje / Avviso sull'organizzatore della campagna elettorale (ITA) (.pdf, 140 kb)

Kandidatura za občinski svet, ki jo vloži politična stranka


  1. Obrazec LV-7 - Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta s podporo politične stranke (.doc, 82 kb)
  1.1 Obrazec LV-7 - Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta s podporo politične stranke / Lista dei candidati per le elezioni dei consiglieri comunali (.pdf, 187 kb)
  2. Obrazec LV-8 - Soglasje h kandidaturi za člana/članico občinskega sveta (.doc, 26 kb)
  2.1 Obrazec LV-8 - Soglasje h kandidaturi za člana/članico občinskega sveta / Consenso alla candidatura a membro del consiglio comunale (.pdf, 131 kb)
  3. Obrazec LV-11 - Zapisnik politične stranke o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za člane občinskega sveta (.doc, 123 kb)
  4. Obrazec LV-12 - Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za lokalne volitv (.DOC, 31 kb)
  5. Obrazec LV-16 - Obvestilo o organizatorju volilne kampanje (.doc, 32 kb)
  5.1 Obrazec LV-16 - Obvestilo o organizatorju volilne kampanje / Avviso sull'organizzatore della campagna elettorale (ITA) (.pdf, 140 kb)

Kandidatura za volitve članov občinskega sveta predstavnikov italijanske narodne skupnosti / Candidatura per le elezioni dei consiglieri comunali rappresentanti della comunità nazionale Italiana:


  1. Obrazec LV-7 - Kandidatura za volitve članov občinskega sveta predstavnikov italijanske narodne skupnosti / Candidatura per le elezioni dei consiglieri comunali rappresentanti della comunità nazionale Italiana (.pdf, 155 kb)
  2. Obrazec LV-8 - Soglasje kandidata za člana občinskega sveta – predstavnika italijanske narodne skupnosti / Consenso del candidato a membro del consiglio comunale – rappresentante della comunità nazionale Italiana (.pdf, 138 kb)
  3. Obrazec/Modulo LV-3 - Sostegno alla candidatura a membro del consiglio comunale che rappresenta la comunità nazionale italiana/ Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika italijanske (.pdf, 484 kb)

Volilni odbori

Rok za predložitev predlogov kandidatov za sestavo volilnih odborov je potekel 13. 9. 2018. 


  Poziv k oddaji predlogov kandidatov za sestavo volilnih odborov (.pdf, 479 kb)
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina