Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Obvestila
  


Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo na dan splošnega glasovanja, to je v nedeljo, 18. novembra 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 13.11.2018, v sredo, 14.11.2018 in v četrtek, 15.11.2018, na volišču št. 901, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7.00 in 19.00 uro.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. novembra 2018.

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko osebe, ki so oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu ter volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, glasujejo po pošti. Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij.

Volivec, ki želi glasovati po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (80. člen Zakona o lokalnih volitvah).


  Obrazec - glasovanje po pošti (.doc, 31 kb)
  Modulo - voto per corrispondenza (.doc, 28 kb)

Glasovanje na domu

Skladno z 81. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki želi glasovati na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14.11.2018, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).


  Obrazec - glasovanje na domu - osebno (.doc, 32 kb)
  Obrazec - glasovanje na domu - druga oseba (.doc, 33 kb)
  Modulo - voto a domicilio (.doc, 34 kb)
  Modulo - voto a domicilio - altra persona (.doc, 34 kb)

Zaupniki kandidatov na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 

Imena zaupnikov kandidatov oziroma liste kandidatov je skladno z rokovnikom volilnih opravil treba sporočiti volilni komisiji najkasneje do 12.11.2018. 

Glej tudi dopis.


  Dopis - Zaupniki kandidatov na lokalnih volitvah (.pdf, 253 kb)
  Rappresentanti fiduciari alle elezioni amministrative (.pdf, 406 kb)

NUK - Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018

Skladno z zakonodajo je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije. Objavljamo obvestilo NUK v zvezi s tem.


  NUK - Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018 (.pdf, 189 kb)
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina