Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Volitve
  


Občinski volilni komisiji
Volitve v občinski svet vodita in izvajata občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za volitve članov občinskega sveta - predstavnikov italijanske narodne skupnosti, po posebni odločitvi občinskega sveta pa lahko tudi volilne komisije volilnih enot.
 
Volitve župana vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki tudi vodi volitve v svete krajevnih skupnosti ter vodi in izvaja postopek za izvedbo referenduma.
 
Občinska volilna komisija opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in statutom Mestne občine Koper.
   
Sestavo in naloge volilnih komisij določa zakon.
 
Imenuje jih občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  Sklep o imenovanju volilne komisije (.pdf, 129 kb)
  Sklep o imenovanju posebne volilne komisije (.pdf, 129 kb)
  Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije Mestne občine Koper (.pdf, 245 kb)
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina