Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Osrednji koprski trg
  


Urnik ogledov

Cenik ogledov

Koper se je razvil na skalnatem otoku, ki so ga Rimljani poimenovali Capris in je od treh obalnih mest najbolj spremenil svojo podobo. Do današnjih dni se je tu izmenjalo kar nekaj vladavin in držav, ki so mu dali svoj pečat in tudi svoje ime: za Rimljane je bil to Capris; v času papeža Gregorja I (l. 599) Insula Capraria (kozji otok), za Bizantince (sredina 6. do 8. stoletja) Justinopolis; za oglejske patriarhe Caput Histriae (glava Istre), Benečani pa so ime spremenili v italijansko obliko Capodistria, katere slovenska različica je postala Koper.

Najdlje je na tem območju vladala Beneška republika (1279-1797), ko je Koper doživel močan gospodarski (trgovina, sol) in kulturni razcvet (slikarstvo, glasba). Še danes lahko občudujemo ostanke beneškega obdobja v mestni arhitekturi, ki je kljub velikim novodobnim posegom, ohranila svoj srednjeveški videz. To je tudi razlog, da je Koper vključen v združenje evropskih srednjeveških mest. V preteklosti je bil Koper otok, obdan z obzidjem, povezan s kopnim z lesenim mostom (proti Škocjanu), varovala ga je mogočna trdnjava – Levji grad, okrog Kopra pa so se raztezale obširne soline. Svojo vodilno vlogo je začel Koper izgubljati v 18. stoletju, ko je bil Trst proglašen za svobodno pristanišče, in jo dokončno izgubil s propadom Beneške republike.

V 19. stoletju pa vse do 1. svetovne vojne (vladavina Napoleonovega francoskega cesarstva 1806-1813 in Habsburške monarhije 1813-1918) se je začel Koper spreminjati v skladu z gospodarskim in družbenim razvojem. To je bil čas, ko so se začele krčiti soline in so bile leta 1912 dokončno ukinjene, mesto samo pa je začelo izgubljati podobo otoka. Leta 1825 je bila zgrajena druga cestna povezava s kopnim (Semedelska cesta), sredi 19. stoletja pa še obalna cestna povezava, nato morska povezava s Trstom in leta 1902 še železniška povezava Trst-Poreč.

Pod Kraljevino Italijo je mesto popolnoma izgubilo otoški videz z bonifikacijo opuščenih solin.

Čas po drugi svetovni vojni je prinesel veliko sprememb. Do dokončne postavitve meje, ko je bil Koper s podpisom londonskega memoranduma oktobra 1954 dodeljen takratni Jugoslaviji, je spadal pod jugoslovansko vojaško oblast v okviru cone B, najprej Julijska krajina, od septembra 1947 pa je bil del državne tvorbe z imenom Svobodno tržaško ozemlje. Ko je mesto postalo del Jugoslavije, se je popolnoma spremenila narodnostna sestava, ki je prinesla nove arhitekturne posege tako v samem jedru Kopra kot okolici, mesto pa je doživelo močan razvoj – pristanišče.

Danes je Koper tako gospodarsko kot tudi turistično naravnano mesto, ki razvija kopališki, navtični, športni in nakupovalni turizem. Postal pa je tudi univerzitetno mesto.

 

Na osrednjem koprskem trgu, Titovem trgu, si je mogoče ogledati številne kulturne znamenitosti in sicer:

 1.      Pretorsko palačo, najimenitnejšo koprsko palačo

Mestna občina Koper je z obnovljeno Pretorsko palačo maja leta 2001 dobila mestno hišo v središču mesta in na trgu, ki je do današnjih dni ohranil svojo izvirno municipialno zasnovo. Gre za značilno mestno ureditev mediteranskega prostora, ki v Kopru zaradi svoje zaprtosti spominja na mestno dvorano.

 2.      Mestni stolp

V osnovi je romanski utrdbeni objekt, ki je bil v obdobju od 15.-17. stoletja spremenjen v zvonik in služi danes kot razgledna točka. Stolnični zvonik se lahko pohvali z najstarejšim zvonom v Sloveniji, ulitim že leta 1333.  Na najstarejšem zvonu je sledeči zapis: 

+ NICOLAVS ET MARTINVS ME FECERVNT FILII  (quondam)  MAGISTRI IACOBI DE VENECIIS, DIE VI. SEPTE(m) B(ris)

 T(em)P(o)RE EGREGII  ET  POTENTIS  VIRI  D(omi)NI  PETRI  DE CANALI  HONOR(abilis)   POT(estatis)  ET  CAPITAN(ei) 

JVSIN(opoli)  S MARCE  S NAZARII  ORATE P(ro)  NOB(is )

Črk. ki so pisane v oklepajih, na zvonu ni. Posamezne besede so pisane z okrajšavami.

Nicolaus in Martinus sta bila Jakobova sinova in sta prevzela njegovo zvonarsko obrt.. Njun je še vedno ohranjen zvon v zvoniku koprske katedrale in je bil ulit 6. septembra 1333. Nicolaus je bil verjetno Vivencijev oče. Zvon ima premer 108 cm.

vir: ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE, Matjaž Ambrožič, Zvonarstvo na Slovenskem, Prim. Gnirs I., 33, stran 48

 

 3.      Foresterio in Armerio

Obe stavbi sta bili zgrajeni v 15. in 16. stoletju.

Foresteria, v preteklosti imenovana tudi Albergo nuovo, je služila sprejemu in bivanju podestatovih gostov. Krasijo jo zelo lepa kamnita renesančna vrata, imenovana »Porta del Corte«.

Sosednja stavba, Armeria, je do leta 1550 služila kot skladišče orožja (orožarna), kasneje pa je to postala mestna hranilnica oziroma zastavljalnica za ubožne (ex Monte di Pietà) ter prostori mestnih uradov in vicedomov. Nekdaj ločeni stavbi so povezali v 18. stoletju, ko so tudi povišali Armerio za eno nadstropje.

Tako Armeria kot Foresteria sta danes sedež Univerze na Primorskem.

 4.      Kavarno Loggia

Stavba je bila zgrajena v 15. stoletju, današnji videz pa je dobila v 17. stoletju. Namenjena je bila za debatni klub vseh meščanov, njihove razprave pa so upoštevali tudi v mestnem svetu. Krasi jo številno heraldično okrasje in terakotna plastika Madone z otrokom v vogalni niši, postavljena v spomin na uničujočo kugo iz leta 1554. V sredini 19. stoletja se je v pritličju odprla tudi kavarna, ki je ena izmed najstarejših v Sloveniji in kjer lahko še danes spijete kavo in uživate v pogledu na celoten trg.

 5.      Stolno cerkev Marijinega vnebovzetja

Stoji na mestu, pozidanem že v antiki, pred današnjo cerkvijo pa je tu stala romanska bazilika. Zgodovina stolnice sega v 12. stoletje, ko je mesto dobilo lastno škofijo. Pročelje je danes mešanica gotskega (spodnji del pročelja) in renesančnega sloga (zgornji del pročelja). Cerkev hrani številne dragocenosti: tri slike avtorja Vittora Carpaccia: veliko oltarno sliko »Madona z otrokom na prestolu in svetniki« iz leta 1516 ter dve manjši »Predstavitev v templju« in »Pokol nedolžnih otrok«, kamniti sarkofag koprskega zavetnika sv. Nazarija iz 15. stoletja in druge. V prezbiteriju stolnice visi dragocena slika avtorja A. Zanchija »Svatba v Kani«. Notranjost cerkve je v 18. stoletju predelal znani arhitekt Giorgio Massari.

 

Da bodo ogledi bolj zanimivi, omogočamo obiskovalcem nakup individualnih vstopnic za vsako znamenitost posebej in sicer:

1. Vodenje po Pretorski palači,

2. Ogled mestnega stolpa

 

Na voljo je tudi KOPER CARD, ki vključuje ogled številnih znamenitosti in je cenejša kot če bi kupili individualno vstopnico za ogled vsake znamenitosti posebej.

Vstopnice, s katerimi si lahko vodeno ogledate vse zgoraj naštete znamenitosti, lahko kupite v Turistično informacijskem centru Koper (TIC Koper), ki se nahaja v Pretorski palači.

Zbirno mesto za vodene oglede je v TIC-u Koper.

Vodeni ogledi se izvajajo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

Vodenja potekajo vsak dan ob času, ki ga določa urnik.

 

 

 

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra Slovenska turistična organizacija Pretorska palača