Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Turistična taksa
  


Na območju Mestne občine Koper so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odloku o turistični taksi na območju Mestne občine Koper zavezanci za plačilo turistične takse:

-           državljani RS in tujci, ki na območju Mestne občine Koper in izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu (t.i. NOČITVENA TURISTIČNA TAKSA);

-           lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki slednje uporabljajo sezonsko ali občasno (t.i. PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA).

Turistična taksa na območju Mestne občine Koper znaša 1,27 EUR na osebo/na nočitev (11 točk), polovična pa 0,63 EUR.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti  morajo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec Mestni občini Koper nakazati znesek obračunane turistične takse na TRR občine:

SI56 0125 0450 3206 237 (za plačila iz tujine: SWIFT: BSLJSI2X)
IBAN: SI56 BANKA SLOVENIJE
Sklic: davčna številka zavezanca – 07129

Skladno s 6. členom Odloka znaša letna pavšalna turistična taksa za stanovanjsko površino do 30 m² v višini 800 točk (92,00 EUR), za stanovanjsko površino od 30 m² do 60 m² v višini 1600 točk (184,00 EUR), za stanovanjsko površino nad 60 m² v višini 2000 točk (230,00 EUR).

Za dodatna pojasnila in pomoč v povezavi s turistično takso lahko pokličete na 05/6646-216 ali pišete na turisticna.taksa@koper.si.

Dodatne informacije: 

1. Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št.111/2013)

2. Zakon o spodbujanju turizma: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1577 (OPOZORILO: v teku je sprejem novega)

3. Plačevanje in odvajanje turistične takse: http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/14177/prikaziDrugiPogoj/

Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (.pdf, 146 kb)

NOČITVENA TURISTIČNA TAKSA:

S 1. decembrom 2017 se je vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletna aplikacija/spletni servis za poročanje podatkov o gostih, prenočitvah in turistični taksi (eTurizem), ki ju vodi in upravlja AJPES. Izvajalci nastanitvene dejavnosti morajo obstoječe nastanitvene obrate (NO) vpisati v RNO najkasneje do 28. 2. 2018. Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj poročajo predpisane podatke (iz knjige gostov) Policiji, SURS in občini, bodo po novem slednje poročali preko spletne aplikacije/spletnega servisa eTurizem, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO. Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Po novem bodo NO predpisane podatke poročali le ENKRAT v aplikacijo/servis eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini. Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjen. Občina bo podatke o prihodih, prenočitvah in turistični taksi za posamezni NO pridobivala neposredno s strani AJPES (aplikacije/servisa eTurizem).

Več o eTurizmu si lahko preberete na: https://www.ajpes.si/eTurizem

Do 25. dne v mesecu za pretekli mesec  je potrebno na TTR Mestne občine Koper nakazati znesek obračunane turistične takse (ne glede na način poročanja podatkov o prenočitvah turistov).

Do poročanja v eTurizem, izvajalci nastanitvene dejavnosti poročajo podatke preko www.ttaksa.si (kjer se izpiše tudi TRR Mestne občine Koper).

Več informacij:

-           Register nastanitvenih obratov:  https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno;

-           Poročanje o gostih in prenočitvah: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno;

-           Poročanje o gostih in prenočitvah Mestni občini Koper (do 28. 2. 2018): https://www.ttaksa.si/login/

 

PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA

Obveznost plačila pavšalne turistične takse se obračuna v letnem pavšalnem znesku, ki ga zavezanci morajo poravnati Mestni občini Koper najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto oz. v skladu s prejeto odločbo.

Več informacij 

- Pravilnik o vzpostavitvi evidence lastnikov počitniških stanovanj in hiš

Pravilnik (.pdf, 263 kb)

- Javni poziv

Javni poziv (.pdf, 473 kb)
Obrazložitev (.pdf, 264 kb)

- Primer položnice za plačilo pavšalne turistične takse - MO Koper

Položnica (.pdf, 300 kb)

DRUGE INFORMACIJE ZA SOBODAJALCE:

1.       Vpis sobodajalcev v register:

https://www.ajpes.si/Registracija/Vpis_sobodajalca/Splosno#b427


2.       Navodila za poslovanje sobodajalcev, ki jih je objavil FURS:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Brosura_za_sobodajalce_-_fizicne_osebe.pdf


3.       Spremembe po uveljavitvi Zakona o prijavi prebivališča

Na spodnji je na voljo več informacij ter odgovori na najpogostejša vprašanja v povezavi s sobodajalstvom in spremembami, ki jih prinaša nov zakon:

http://www.policija.si/index.php/en/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavil-prijavljanje-gostov

4. Obvestilo za nastanitvene obrate na območju Mestne občine Koper na področju obračunavanja turistične takse

7.3.2018_OBVESTILO ZA NASTANITVENE OBRATE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER_na področju obračunavanja turistične takse.docx (18 kb)
 
Prijava na e-obvestila
Ime in Priimek:
E-naslov:
Koper zdravo mesto Praznik refoška zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina