Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Sakralna dediščina
  


Rotunda sv. Elija ali rotunda Marijinega vnebovzetja
Najstarejša koprska krstilnica stoji v jedru srednjeveškega dela mesta Koper.
 
Stolna cerkev Marijinega vnebovzetja
Stoji na mestu, pozidanem že v antiki, pred današnjo cerkvijo pa je tu stala romanska bazilika.
 
Rotunda sv. Janeza Krstnika (krstilnica)
Rotunda Janeza Krstnika se danes imenuje Rotunda Karmelske matere božje.
 
Cerkev in samostan sv. Marte
Samostanska cerkev kapucinov, 1621.
 
Frančiškanski samostan Koper, cerkev svete Ane
Do druge svetovne vojne je bil to eden najbogatejših sakralnih ambientov daleč naokoli, ki je hranil bogato knjižnico in slikarsko zbirko znanih slikarjev kot so Benedetto Carpaccio, Girolamo Santacroce, Vivarini, Palma mlajši idr., ki so krasili samostansko cerkev, v presbiteriju pa je bil velik renesančni triptih Cima da Conegliana.
 
Cerkev sv. Bassa
Cerkev svetega Bassa stoji v sklopu prastare mestne pozidave na Prešernovem, nekdaj Da Pontejevem trgu z istoimenskim vodnjakom. Cerkev je nekdanji hospici Sv. Nazarija in je iz konca 16. stoletja
 
Cerkvica sv. Jakoba
Ob Fonticu stoji cerkvica sv. Jakoba, zgrajena iz lepih klesancev.
 
Cerkev sv. Tomaža Apostola (Osp)
Cerkvica je zrasla v 16. stoletju ob izteku Obzidne ulice na nekdanjem obzidju.
 
Cerkev sv. Nikolaja
Cerkvica je bila zgrajena pred letom njene zadnje posvetitve (1594).
 
Cerkev Marije od zdravja – Semedela
V zadnji epidemiji kuge v letih 1630 do 1631 je tu umrlo 1927 ljudi in od teh je bilo 1831 pokopanih v Semedeli, 96 pa ob bolnici Lazaret.
 
Župnijska cerkev Sv. Marka – Markovec
V notranjosti cerkve naj se človekov pogled usmeri na bistveno, na oltar
 
Samostan sv. Nikolaja, Ankaran
Kulturna znamenitost Ankarana je benediktinski samostan sv. Nikolaja iz začetka 12. stoletja. Kot samostan je deloval vse do leta 1614.
 
Cerkev sv. Apolinarija (s. Apollinare del Gasello)
 
Cerkev sv. Martina (Zazid)
Cerkev je bila zgrajena na koncu 16.stoletja oziroma na začetku 17. stoletja.
 
Cerkev Karmelske matere božje (Puče)
Kamnita plošča z glagolskim napisom nam pove, da je bila cerkev zgrajena leta 1571.
 
Cerkev Karmelske matere božje (Pregara)
Pregarska cerkev je kvadratne longitudinalne zasnove, zgrajena leta 1906 v neoromanskem slogu.
 
Cerkev sv. Simona in Jude (Pregara)
Cerkev je bila zgrajena v 17.stoletju, zanimiva pa je predvsem po zunanjih arhitekturnih detajlih in kakovostni notranji opremi.
 
Cerkev sv. Janeza Krstnika (Predloka)
Cerkev je nastala v 15. stoletju. V okolici cerkve so v letih 1972-1984 arheologi odkopali in raziskali del antičnih naselbinskih ostankov ter staroslovansko grobišče iz 9-11. stoletja.
 
Cerkev sv.Andreja in Jakoba (Popetre)
Cerkev je manjša z zvonoma na preslici ali škarjici in pravokotno rebrasto apsido.
 
Cerkev Marijinega rojstva (Pomjan)
Cerkev je zanimiva predvsem po freskah iz začetka 15.stoletja ter glagolskimi napisi, med katerimi je najstarejši iz leta 1439.
 
Cerkev sv. Jurija (Pomjan)
Cerkve je bila blagoslovljena leta 1222 s strani koprskega škofa Beata Assalone.
 
Cerkev sv. Helene (Podpeč)
Cerkev Sv. Helene izhaja iz leta 1489 je brez zvonika, vendar je imela zanimive freske, ki so bile poslikane v njeni notranjosti iz 15. stoletja, danes se freske nahajajo v Pokrajinskem muzeju v Kopru.
 
Cerkev sv. Štefana (Zanigrad)
Zanimiva poznoromanska cerkev posvečena prvomučencu s freskami iz začetka 15. stoletja.
 
Cerkev sv.Saba (Podgorje)
Cerkev je bila zgrajena v 18.stoletju, v romanskem slogu iz belega kamna.
 
Cerkev sv.Lucije in sv.Roka (Plavje)
Na zunanji strani cerkve so vzidane nagrobne plošče, kar dokazuje da je bilo nekoč okoli cerkve pokopališče.
 
Cerkev Marijinega vnebovzetja (Movraž)
Cerkev je bila zgrajena iz leta 1499, na temeljih starejše cerkve, posvečene sv.Petru.
 
Cerkev sv. Križa (Rakitovec)
Leta 1520 je cerkev zgradil Jakob Tripa, katera predstavlja še danes središče vasi.
 
Cerkev sv. Jurija (Rožar)
Cerkev je enoladijska, tako glavni kot stranska oltarja sta lesena iz 17. stoletja.
 
Cerkev sv. Marije Magdalene (Smokvica)
Cerkev je leta 1422 posvetil škof Jeremija Pola.
 
Cerkev sv. Kancijana (Truške)
Cerkev je bila zgrajena že v 16.stoletju.
 
Cerkev sv.Brigite (Trsek)
 
Cerkvica sv.Martina (Trebeše)
 
Cerkev sv.Hieronima (Topolovec)
Okoli cerkve so vidne ruševine nekdanjega naselja, ki naj bi ga razdejali Huni in je bilo, po ostankih sodeč, utrjeno in večje od današnjega.
 
Cerkev sv. Mihaela (Tinjan)
Cerkev je bila restavrirana leta 1700.
 
Cerkev brezmadežne Device Marije, Šmarje
Cerkev je obstajala že v 11.stoletju in že takrat je bila posvečena Brezmadežni Materi božji.
 
Cerkev sv. Mateja (Spodnje Škofije)
Prvotno je na mestu današnje cerkve stala cerkev, zgrajena leta 1674, in jo je posvetil koprski škof Francesco Zeno.
 
Cerkev sv. Antona (Sv.Anton)
Cerkev je najstarejša zgradba v vasi Sv. Anton.
 
Cerkev sv.Kvirika (Sočerga)
Cerkev je bila najverjetneje zgrajena v 11.stoletju.
 
Cerkev sv. Socerba (Socerb)
Cerkev je bila zgrajena leta 1648, kar dokazuje letnica vklesana nad vhodnimi vrati na jetri.
 
Cerkev sv. Križa (Marezige)
Cerkev je prvič omenjena že v 9.stoletju, leta 1756 je bila predelana in barokizirana, gotski prezbiterij pa je bil razširjen.
 
Cerkev sv. Jerufa (Lopar)
Enoladijska cerkev je pravokotne oblike, s fasado, obrnjeno proti zahodu, in preslico z zvonom nad vhodnimi vrati.
 
Cerkev sv. Petra in Pavla (Gažon)
Cerkev je leta 1478 posvetil koprski škof Gabrielli.
 
Cerkev sv.Nikolaja (stara Gabrovica)
Cerkev stoji na vaškem pokopališču, restavrirana v 17. in 19. stoletju.
 
Cerkev posvečena Mariji Vnebovzetni (Dekani)
Cerkev je bila popravljena in razširjena v 15. stoletju.
 
Cerkev Marije Snežne (Gradišče)
Cerkev stoji na prazgodovinskem gradišču, v njeni bližini so že pred leti našli več predmetov iz železne dobe.
 
Cerkev sv. Petra (Črnotiče)
Cerkev se nahaja na vaškem pokopališču, do nje pa vodijo štiri stopnice, ki se na vhodu zaključijo z dvema kamnitima stebričkoma iz 17. stoletja.
 
Cerkev sv. Valentina (Črni Kal)
Baročno cerkev vaškega zavetnika naj bi zgradili leta 1680, na temeljih stare cerkve iz 7. stoletja, temeljito pa so jo obnovili leta 1912.
 
Cerkev sv. Ivana in Pavla (Babiči)
Cerkev stoji na vzpetini nad vasjo, danes so vidne še samo razvaline.
 
Cerkev sv.Marije (Bezovica)
Pod vasjo Bezovica, kjer izvira reka Rižana, se nahaja Marijina cerkev, ki jo je leta 1753 v čast Mariji dal zgraditi domačin Zuanne Scoria (Ivan Škorja) iz vasi. Cerkev je bila predvsem zatočišče romarjev iz bližnje in daljne okolice.
 
Cerkev sv. Apolonije ali Polone (Bezovica)
Cerkev je bila zgrajena v 17.stoletju in gre za edino cerkev v Sloveniji posvečeno tej svetnici in mučenki iz prvega obdobja krščanstva.
 
Cerkev Marijinega Vnebovzetja (Bertoki)
Na kraju današnje cerkve je nekoč stala pokopališka kapela.
 
Cerkev sv. Roka in sv. Sebastijana (Boršt)
Cerkev je bila zgrajena v 13.stoletju, popravljena pa v 16.stoletju, natančneje leta 1526 s strani domačinov.
 
Cerkev posvečena Mariji Vnebovzetni (Glem)
Preprosta enoladijska romarska cerkev, ki so jo v 17. stoletju razširili.
 
Cerkev sv.Miklavža ali Nikolaja (Gračišče)
Cerkev je bila zgrajena leta 1784, obnovljena pa leta 1995.
 
Cerkev sv. Križa (Gradin)
Leta 1782 je bila cerkev posvečena s strani škofa Striatica.
 
Cerkev sv.Martina (Labor)
Cerkev stoji na pokopališču, omenjena že v 16.stoletju, obnovili pa so jo leta 1892, restavrirana pa leta 1983.
 
Cerkev sv. nadangela Mihaela (Kubed)
Gre za pokopališko cerkev z gotsko oblikovanem pročeljem iz 15.stoletja.
 
Cerkev sv. Florjana (Kubed)
Prvotno je bila cerkev zgrajena konec 15.stoletja, poslikana pa v začetku 16.stoletja.
 
Župnijska cerkev sv. Nadangela Mihaela (Krkavče)
Cerkev sv. nadangela Mihaela iz 17. stoletja, zgrajena na 'živi skali' ena najbogatejših v slovenski Istri.
 
Cerkev sv.Trojice (Hrastovlje)
Ena od najpomembnejših kulturnih znamenitosti slovenske Istre.
 
Cerkev sv.Andreja (Koštabona)
Na koncu vasi stoji na pokopališču tudi cerkev sv.Andreja, ki je bila zgrajena leta 1456.
 
Cerkev sv. Elija Diakona (Koštabona)
Cerkev blaženega Elija je pravzaprav hiša, zgrajena leta 1446, ki pa so jo leta 1742 spremenili v svetišče.
 
Cerkev sv. Kozme in Damijana (Koštabona)
Cerkev, posvečena mučencema, zavetnikoma zdravja, nekoč veljala za romarsko cerkev, leži ob samem vhodu v vas, kjer je nekoč bilo svetišče boginje zdravja Bone.
 
Cerkev sv.Križa (Kastelec)
Poznogotska cerkev s starejšim gotskim prezbiterijem leži na vzpetini nad vasjo.
 
Cerkev sv.Zenona (Hrvoji)
Točna letnica zgradbe cerkve ni določene, sklepajo pa da naj bi bila zgrajena ali leta 1756 ali leta 1791.
 
Cerkev sv. Bride ali Brigite (Hrvatini)
Na vrhu hriba med Kolombanom in Hrvatini stoji cerkev sv. Brigite ali Bride.
 
Cerkev sv. Nazarija(Glem)
Cerkev sv. Nazarija je zgrajena v istrskem rustikalnem slogu, pravokotne oblike s polkrožno apsido, prekrito s škrilami, in preslico z dvema odprtinama za zvonove.
 
 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra Slovenska turistična organizacija Pretorska palača