Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Truške
  


Prvotna naselbina je zrasla na Kortini, kjer stoji nekdanja šola iz leta 1908, bližnji zaselki so Bočaji, Jurasi, Gonjači, Kozloviči in Vršič (razgledna točka nad dolino Dragonje).


Truške (Ceruscolo,Truscolo) je leta 1067 cesar Henrik IV. podelil freisinškim škofom, nato pa so prišle v posest koprske škofije oziroma v fevd različnih koprskih plemiških družin. Škof Paolo Naldini v svojem »Cerkvenem krajepisu« iz leta 1700 omenja, da je vas raztresena po vzpetinah, ki so deloma gole, deloma pa poraščene. Največji grič po obsegu in hkrati najvišji je zadržal prvotno ime »Stare Truške« (Vršič). Na njegovem strmem hrbtu, ki se dviga nad široko in dolgo dolino Dragonje, gospoduje velika vas, kjer so prvotne korenine župnijske cerkve. Vendar pa se je številnemu prebivalstvu, raztresenemu po različnih koncih župnije, ta kraj zdel neugoden in preveč oddaljen, tako da so se koprski škofje že v preteklosti odločili, da matično cerkev premestijo na drug, dostopnejši grič v središču župnije, imenovan po zavetniku sv. Kancijanu. Hitrejši gospodarski in kulturno-prosvetni razvoj vasi se je pričel v drugi polovici 19. stoletja, ko so Truške skupaj z Borštom vključili v občino Marezige. Leta 1908 so v Truškah zgradili osnovno šolo po vzoru jubilejne šole cesarja Franca Jožefa I. v Kortah nad Izolo; tistega leta je bil za učitelja in upravitelja enorazredne ljudske šole s slovenskim učnim jezikom v Truškah imenovan Albin Virant, leto kasneje pa še en učitelj. Enorazredna šola je bila nato leta 1913 razširjena v dvorazrednico, za začasnega učitelja pa je bil imenovan Karl Jakopec. V vasi je bilo že leta 1901 ustanovljeno pevsko društvo Straža, njegov predsednik pa je bil Ivan Kocjančič. Iz Trušk izhaja tudi Josip Agneletto (1884-1956), slovenski politik in publicist v Trstu. V Truškah je bila med NOB nekaj časa Komanda mesta Koper; del vasi so Nemci v oktobrski ofenzivi leta 1943 požgali.

 
Drugo
Vstopnina da
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača