Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Šmarje
  


Razpotegnjeno naselje na temenu flišnega hrbta Šavrinskega gričevja med pritoki Badaševice in Drnice.


Naselje se širi po položnem slemenu, ki se spušča od Poljan (406 m) na vzhodu proti Grintovcu (287 m) na zahodu in ga sestavljajo zaselki Gabrca, Dobrave in Na studencu. Najstarejši podatki o zgodovini Šmarij, čeprav skopi, segajo v rimsko dobo. Arheologi so namreč v bližini Šmarij našli glinasto oljenko (svetilko) iz 2. stoletja in novec nekoliko poznejšega datuma. V rimski dobi je tod mimo peljala cesta, ki je povezovala koprsko zaledje z notranjostjo Istre. Drugih podatkov iz rimske dobe zaenkrat ni, so pa številnejši iz kasnejših dob. Staro vaško jedro leži okrog župne cerkve posvečene Brezmadežni Materi božji, ki je tu stala že v 11.stoletju. Že v 9. oziroma 10. stoletju je tu stal benediktinski samostan, ki pa je zaradi epidemij, vojnih pustošenj in nastajanja župnij po vaseh okoli leta 1000 zamrl. Leta 1152 je tržaški škof in apostolski administrator koprske škofije Bernard z odobritvijo oglejskega patriarha Pellegrinu opatu Pasqualu iz beneškega samostana sv. Jurija podaril pravice od hiš, cerkve, vasi in ozemlja Šmarij, čemur se je koprski stolni kapitelj odločno uprl. Spor, ki se je v naslednjih stoletjih zaostril in so ga morali reševati celo pri najvišjem cerkvenem sodišču v Rimu, je bil dokončno rešen šele v 14. stoletju, ko je samostan sv. Jurija iz Benetk vse svoje pravice nad Šmarjami odstopil koprskemu kapitlju. Vas (Monte di Capodistria) je bila v srednjem veku obzidano utrjeno naselje z obrambnim stolpom, ki so ga leta 1559 obnovili oziroma utrdili zaradi nevarnosti turških vpadov. Stolp je varoval strateško pomembno dolino ob cesti, ki je Koper povezovala s sečoveljskimi solinami. Križišča cest se je oprijelo ime »Crosera di Montetoso«. Kraj z okolico je bil od 15. stoletja dalje v lasti številnih koprskih plemiških družin, v 17. stoletju je postal škofijska posest. Leta 1656 je na območju šmarske župnije delovalo pet bratovščin. Župnija je bila prenovljena leta 1730 v času župana Antona Gregorja. Leta 1852 so Šmarje postale sedež ene od novih občin koprskega okrajnega glavarstva, leta 1861 pa je v vasi zrasla osnovna šola, postopno pa tudi prosvetna in kulturna društva, ki jih je Italija leta 1918 razpustila. Med II. svetovno vojno je bila vas dvakrat požgana. V spomin na številne žrtve narodnoosvobodilne borbe so domačini leta 1969 postavili spomenik, delo akademskega kiparja Jožeta Pohlena. Po vojni se je podoba vasi precej spremenila in le še nekaj hiš v starem vaškem jedru spominja na nekdanje naselje, ki je predstavljalo enega najpomembnejših in največjih gospodarskih, upravnih in kulturnih središč v notranjosti Slovenske Istre.

 
Drugo
Vstopnina da
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača