Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Marezige
  


Naselje na severnem predelu Šavrinskega gričevja z okoliškimi zaselki: Bernetiči, Bičanci, Bržani, Burji, Krmci, Marencini, Montinjan, Plahuti, Rokavci, Sabadini in Škrgati.


Marezige se kot kolonatska posest (Curias Mareseghi) omenjajo že v prvih seznamih vasi koprskega komuna, ki jih navajajo statuti iz leta 1423. Vas z imenom Maresego v svojih delih omenjata tudi novigrajski škof Giacomo Filippo Tommasini in koprski škof Paolo Naldini (1700). Le-ta navaja, da je vas v njegovem času štela okoli petdeset hiš, ki so bile razsejane po pobočjih gričev. Stara ljudska šola in knjižnica sta zrasli leta 1862, razgibano je bilo tudi društveno in kulturno življenje, kar je leta 1898 pripomoglo, da so Marezige postale sedež občine, ki je vsestransko napredovala pod županom Matejem Kocjančičem v desetletju pred I. svetovno vojno. Uspevala je hranilnica s posojilnico, konsumno društvo, v gospodarskem življenju pa se je uveljavila prodaja vina, sadja, vrtnin in mleka ter sejemska dejavnost. Občina je veljala daleč naokoli kot »trdnjava slovenstva« in leta 1910 štela 3.128 prebivalcev. Nacionalna zavest in upornost domačinov sta se v polni meri pokazala ob fašističnem nasilju 15. maja 1921 v času parlamentarnih volitev. Marežganski upor kot izrazito narodnoobrambno dejanje, je predstavljal prvo plamenico upora proti fašizmu v Istri, zato je koprska občina leta 1959 ta dan proglasila za svoj občinski praznik. Istega leta je bil postavljen veličasten spomenik padlim v marežganskem uporu in v času narodnoosvobodilnega boja 1941-1945. Vas je bila požgana v času nemške ofenzive oktobra 1943. V povojnem obdobju so se Marezige usmerile v pospešeno obnovo in razvoj kmetijstva. Od leta 1972 poteka zdaj že tradicionalni Praznik refoška z ocenjevanjem vin ter predstavitvijo starih šeg in običajev. V vasi je prostrana vinska klet, ki odpre svoja vrata ob pomembnih prireditvah.

Besedilo: Salvador Žitko

 
Drugo
Vstopnina da
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača