Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Pomjan
  


Visoko ležeča gručasta vas sredi Šavrinskega gričevja ob slemenski cesti Šmarje - Marezige.


V okolici so številni prazgodovinski ostanki, sam Pomjan (Pomilianum, Paconius) je antičnega izvora. Na hribu Poljane, imenovanem tudi »monte Romano«, so odkrili ostanke rimske naselbine, vodovod, grobišča, nagrobne spomenike, novce, keramiko in rimsko opeko. Mimo Pomjana je vodila rimska via Flavia, ki je povezovala Trst s Puljem.Prvi pisni viri omenjajo Pomjan (Paugnano) leta 1028, ko ga je nemški cesar Konrad II. Salijski podelil puljskim škofom, le-ti pa kasneje koprski škofiji. Leta 1211 je vas prišla v fevd koprske družine Verzi. Kot utrjen kraj je Pomjan omenjen leta 1202, nato pa v koprskih statutih iz leta 1423 oziroma 1647. V svojem »Cerkvenem krajepisu« iz leta 1700 koprski škof Paolo Naldini navaja, da je ostalo od nekdaj gosto naseljene vasi le nekaj več kot trideset ognjišč od nekdanjih sto petdesetih. Tako je bilo namreč zapisano v dokumentih plemiške družine Verzijev, ki ji je koprski škof Absalon že leta 1211 dodelil desetine tega naselja. Leta 1559 so popravili in na novo utrdili njegovo obzidje in utrdbo zaradi nevarnosti turških vpadov in beneško-avstrijskih vojn. Ob vhodu v vas je cerkvica Marijinega rojstva z ostanki fresk iz začetka 15. stoletja ter glagolskimi napisi. V 19. stoletju je bil Pomjan od 1868 sedež občine v okviru koprskega glavarstva. Leta 1898 pa je nastala občina Pomjan, ki je vključevala katastrske občine Koštabono, Šmarje, Krkavče in Gažon, štela pa je 6.338 prebivalcev. Leta 1906 je bila ustanovljena Posojilnica in hranilnica, leta 1909 pa je pomožna šola, kjer so poučevali v glavnem duhovniki, postala enorazredna ljudska šola s slovenskim učnim jezikom, pravo slovensko ljudsko šolo pa je Pomjan dobil leta 1912. Istega leta je v vasi nastalo tudi Pevsko in bralno društvo Slovenija. V času nemške oktobrske ofenzive 1943 je bila vas deloma požgana, v povojnem času večinoma obnovljena, vendar je še ohranila nekaj značilnosti istrske vaške arhitekture.

 
Drugo
Vstopnina da
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača