Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Hrastovlje
  


Gručasta vas v srednjem delu hrastovske doline, ki predstavlja suhi podaljšek Rižanske doline.


Veliko ostankov materialne kulture je na območju Rižanske doline in Hrastovelj povezanih že z obdobjem kaštelirjev (hribi Kovk, Ključ, Vrh, ledina Jablance), v še večji meri pa se je naselbinska slika spremenila z rimsko oziroma kasnejšo slovansko kolonizacijo, s katero je vsekakor povezan tudi začetek in izvor krajevnega imena. Prvotno naselje s cerkvico sv. Marka, ki jo v svojem »Cerkvenem krajepisu« iz leta 1700 omenja koprski škof Paolo Naldini, naj bi zraslo pod Vrhom, vendar je kasneje zamrlo. Vas (Cristoia,Cristoglie) je leta 1028 nemški cesar Konrad II. Salijski podelil oglejskim patriarhom, v 13. stoletju je prešla v last tržaških oziroma koprskih škofov, ki pa so jo kasneje podeljevali v fevd različnim fevdalnim rodbinam. Kot enklava nemško-rimskega cesarstva je bilo območje Hrastovelj tja do druge polovice 16. stoletja v lasti »domini Joannis Neuasaz nobilis Alemani«, torej nemške fevdalne rodbine Neuhaus (tudi Neuhauser), ki pa je svojo hrastovsko zemljiško posest skupaj s sodstvom, dajatvami in privilegiji leta 1581 prodala uglednemu koprskemu zdravniku in filozofu padovanskega rodu Leandru Zarottiju, kot priča latinski napis nad vhodom v taborsko utrdbo s cerkvijo sv. Trojice. Kljub temu je cerkvene desetine v vasi že od leta 1421 pobirala koprska plemiška družina Vergerijev, ki je svoje delno lastništvo nad vasjo ohranila do 17. stoletja. Zaradi odlične strateške lege in taborske utrdbe nad vasjo so imele Hrastovlje status kaštela in odigrale pomembno vlogo v obrambi Rižanske doline v času uskoških vojn (1615-1617). V gospodarskem življenju tega območja je pomembno vlogo zlasti v 19. stoletju igralo vinogradništvo, kasneje tudi proizvodnja mleka in peka kruha, bližina Trsta pa je vzpodbujala tudi razvoj nekmetijskih dejavnosti, med katerimi je bilo najpomembnejše mlinarstvo na Rižani. Do sredine 19. stoletja je bila dokaj razvita tudi ovčereja oziroma domača tekstilna obrt. Hrastovlje so v povojnem času zaslovele zlasti zaradi tabora s cerkvijo sv. Trojice in fresk, ki jo uvrščajo med najkvalitetnejše kulturne spomenike na Slovenskem. V središču vasi deluje galerija akademskega slikarja in restavratorja Viktorja Snoja, ki se ji je 30. maja 2008 pridružila še galerija domačina, akademskega kiparja Jožeta Pohlena. Tu je v dveh nadstropjih razstavljenih več kot 30 Pohlenovih kipov in slik. Obe galeriji bogatita kulturni utrip vasi in privabljata številne obiskovalce.

 
Drugo
Vstopnina ne
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača