Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Smokvica
  


Gručasto naselje na spodnjem pobočju Krasa (414 m) ob cesti Gračišče - Movraž.


Obsežne senožeti na dnu Smokavske vale, s katero Gračiška vala prehaja proti jugu. Vas leži sredi suhega podolja (doline) med Gračiško in Movraško valo, pod Krogom (418 m). Skozi vas je že v daljnji preteklosti vodila tovorna pot iz Čičarije mimo Rakitovca, Movraža, Gračišča in Kubeda proti Kopru. Nad vasjo je od leta 1958 zajetje Škedenca na Krogu za vaški vodovod. Nekoliko odmaknjen od vaškega jedra, na pobočju pod Krogom, je zaselek Gorenci. Imena vzpetin, kot so Veliki Gradež na Rakitovsko-Movraški planoti, Gradec pri Sv. Kviriku (Sočerga), sledovi kaštelirjev na Lačni ter ohranjene ruševine kaštelirja »Na jamnicah« nad Smokvico, pričajo o zgodnji poselitvi tega območja. V pisanih virih se vas (Figaruola) prvikrat omenja 1028, ko jo je nemški cesar Konrad II. Salijski podaril oglejskim patriarhom, ti pa so jo v 13. stoletju podelili v fevd družini Reifenberg. Že v 14. stoletju je prišla v posest koprskega komuna, 1488 pa koprske plemiške družine Vida in v njeni posesti ostala do 17. stoletja; dajatve nekaterih posesti tega območja je uživala tudi družina Gravisi, ena najvidnejših koprskih plemiških družin. To območje je kot obmejni pas koprskega komuna igralo pomembno vlogo predvsem v času turških vpadov ob koncu 15. stoletja in beneško-avstrijskih vojn v prvi polovici 16. stoletja. V času uskoške vojne (1615-1617) je bila vas oropana in požgana. Hitrejši gospodarski razvoj tega območja zaznavamo predvsem v drugi polovici 19. stoletja. Na območju Movraža, Smokvice in sosednjih vasi se je razvijala predvsem trgovina s senom in drvmi za kurjavo, saj to območje zaradi hladnejše klime in oddaljenosti od Trsta ni bilo primerno za pridelovanje vrtnin. Sicer pa je to območje slovelo tudi kot vinorodno; domačini so pridelali tudi precej sadja. Do leta 1907, ko so razdelili pašnike, so gojili več tisoč ovac, zato so v Koper in Trst prodajali tudi večje količine ovčjega sira. Živahen promet je ob gostinstvu spodbujal tudi druge neagrarne panoge, zlasti kovaštvo. V času pospešenega gospodarskega razvoja, zlasti v osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja, je bilo na tem območju čutiti tudi začetke narodne prebuje z razvojem društvenega življenja in živahnejšim kulturnim utripom. V času nemške oktobrske ofenzive 1943 je bila vas deloma požgana, kljub temu pa se je prebivalstvo tega območja aktivno vključilo v narodnoosvobodilno gibanje. Domačini iz Smokvice in Movraža so sodelovali pri skrivnem tovorjenju soli iz sečoveljskih solin v zaledje za potrebe partizanske vojske, v Smokvici pa je od 1. avgusta 1944 dalje delovala tudi partizanska šola. Kmetijstvo, zlasti živinoreja, je bilo do prvih let po II. svetovni vojni poglavitna gospodarska dejavnost v vasi, ki je še leta 1945 štela kar 210 prebivalcev. V vasi so se ukvarjali tudi s preprostim priučenim rokodelstvom za domače potrebe; moški so se lotevali tudi zidarstva in nekateri so bili pravi mojstri, kar dokazujejo Bržanova domačija in nekatere druge hiše v vasi. Obnovljena domačija »Pri Bržanih« sodi med vaške znamenitosti.
 
Drugo
Vstopnina da
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača