Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Krkavče
  


Gručasto naselje leži na ozki apnenčasti plošči na robu flišnega grebena, kjer se je razvilo vaško jedro z župno cerkvijo sv. Mihaela nadangela.


Vasi pripadajo zaselki Hrib in Abrami, Draga, Grič, Glavini, Mačkujek, Pršuti, Rov, Solne, Sv. Maver, Škrljevec ter Žvabi. Krkavče sodijo med starejše vasi Slovenske Istre, o čemer pričajo arheološke najdbe (mozaični tlak, opeke z žigi, kipci) na Gradišču pri Škrljevcu, kjer stoji znani »krkavški kamen«. Sicer pa so ob pokopališču nad vasjo našli nekaj ostankov iz rimske dobe in temelje sakralnega objekta iz 9. stoletja ter staroslovansko grobišče. Vas (Carcase, Carcauze) je bila utrjena že v času oglejskih patriarhov; leta 1210 je patriarh Wolfger utrdbo Krkavče z ozemljem vred podaril koprskemu plemiču Gavardu Gavardu, v drugi polovici 13. stoletja pa je to območje prišlo pod beneško oblast. Leta 1450 je Beneška republika podarila krkavško utrdbo z okoliškimi posestmi koprski plemiški rodbini Vittori, s katero pa so se vaščani pravdali skoraj dve stoletji zaradi previsokih dajatev in kršenja zakonov, ki so veljali za koprski komun. Škof Paolo Naldini v svojem »Cerkvenem krajepisu« iz leta 1700 po Prosperu Petroniu povzema, da Krkavče niso prav velika vas, a imajo precej hiš in prebivalstva pa tudi bogat vir kristalno čiste in zelo bistre vode, ki v obilnih količinah izvira pod krkavškim kaštelom. Prav tako izvrstna je krkavška zemlja, na kateri poleg oljk uspevajo izborne trte, imenovane teran, ki so s svojimi plodovi vsakodnevno prisotne tudi v gosposkih jedilnicah. Že v beneškem obdobju so bile Krkavče sedež župnije, h kateri so spadale dekanije Šmarje, Pomjan, Koštabona, Kaštel in Korte nad Izolo. Prebivalstvo se je ukvarjalo s poljedelstvom, živinorejo in trgovino, kraj pa se je začel gospodarsko in kulturno-prosvetno hitreje razvijati zlasti v 19. stoletju. Osnovna šola je delovala že leta 1823, leta 1854 pa so začeli graditi novo šolsko poslopje, tako da je vas leta 1862 imela nižjo osnovno šolo z 62 učenci. Ob koncu 19. stoletja so Krkavče dobile tudi pomožno šolo, ki so jo obiskovali tudi otroci iz Sv. Petra in Nove vasi. Majhno šolo je za otroke cele župnije zgradil tudi krkavški dekan in župnik Ignacij Počivalnik. Tik pred I. svetovno vojno pa je v vasi nastala tudi podružnica Družbe sv. Cirila in Metoda za Istro s svojo ljudsko knjižnico. S formiranjem novih občin so prišle Krkavče v okvir občine Pomjan, v tem okviru pa je delovala tudi krkavška župnija. Svojevrsten pečat je kraju zapustilo tudi glagoljaštvo. Krkavški župniki so brali sv. mašo v slovanskem jeziku do leta 1866; v župnišču hranijo glagolske listine iz 17. stoletja. Obhod po vasi nam lepo prikaže značilnosti istrske arhitekture: kompleks »Na vratih« pod cerkvijo, dvonadstropno Kuzminovo hišo, hišo »Pod voutom« itd.

 
Drugo
Vstopnina da
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača