Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Socerb
  


Gručasto naselje s starim ljudskim imenom Strmec se je razvilo v širokem polkrogu pod skalo, nad katero dominira grad.


Vas leži pod Kraškim robom Podgorskega krasa ob cesti Kastelec-Prebeneg na grebenu med Dolino (San Dorligo della Valle) na italijanski in Ospom na slovenski strani. Lega vasi in gradu na robu kraške stene je edinstvena, saj se od tu odpira enkraten pogled na flišno gričevje Slovenske Istre, obalna mesta in celoten Tržaški zaliv. V neposredni bližini vasi in gradu so bogata arheološka najdišča iz prazgodovinskega in rimskega obdobja ter številne jame in brezna, med katerimi sta zlasti pomembni Sveta (Socerbska) jama in Socerbska jama za Vrhom (Jama pod Vrhom). Vas sestavlja niz domačij, ki so po svoji oblikovanosti bližje kraškemu ambientu. V oblikovanju domačij je imel največjo vlogo kamen kot osnovni gradbeni material, tradicija, gospodarska moč in splošna kulturna raven. Čeprav ima vas zaokrožen urbani videz, je bila vsaka domačija enota zase. Njen osrednji prostor je predstavljalo zaprto dvorišče – korta, kjer so domačini, zavarovani pred burjo, skoraj vse leto opravljali večino domačih del. Lep primer zaprtega dvora še danes predstavlja Vončonova domačija. Stare hiše, ki so bile večinoma obnovljene po nemškem požigu oktobra 1943, kažejo vse značilnosti kmečkih hiš, tipičnih za Bržanijo. Izven vaškega jedra sta le dve hiši ob poti na grad. Osrednji prostor je ob cerkvi sv. Socerba in javnem napajališču, ki je bilo v novejšem času obnovljeno. Nastanek vasi sega v drugo polovico 13. stoletja, ko je ozemlje Socerba, ki je od 10. stoletja pripadalo škofovski grofiji v Trstu, v tem obdobju prešlo pod tržaški komun. Od 15.-18. stoletja je grad skupaj z obsežnim območjem postal fevdalno gospostvo z deželno-knežjimi pravicami z deželnim sodiščem in dvema mitnicama, ki sta prinašali lepe dohodke. Gospodarsko težišče vasi se je iz poljedelstva na prehodu iz 16. v 17. stoletje preneslo na vinogradništvo, nekaj manj pa na vrtnarstvo. Od 16. stoletja dalje sta vaščanom največ zaslužka prinašala govedoreja in ovčereja, ki pa se je v kasnejšem obdobju začela občutno krčiti. V 19. stoletju je postala vas, kjer je po ukinitvi fevdalnega sistema zaživela vaška samouprava, neposredno vezana na Trst kot industrijsko in trgovsko središče Avstrijskega primorja. Bližina Trsta je vzpodbujala tudi razvoj nekmetijskih dejavnosti, zlasti peko kruha, gostilničarstvo, deloma pa tudi vinogradništvo in živinorejo ter iz tega izvirajoče mlekarstvo. Sama vas je v letih pred I. svetovno vojno pripadala okrožnemu kapitanatu in sodnemu okraju Koper, sicer pa je bila ena od štirinajstih vasi občine Dolina in je leta 1910 štela 136 prebivalcev. Z bližnjim Kastelcem je tvorila katastrsko občino Socerb, ki je merila 730 hektarov. Socerbska cerkev je bila ena od podružnic dolinske župnije. Vaško pokopališče so leta 1904 prenesli iz bližine stare cerkve na novo lokacijo med Socerb in Kastelec. Podružna cerkev sv. Socerba je zrasla leta 1867 deloma tudi iz materiala starejše cerkvice, ki je stala v neposredni bližini gradu. Tako so nad cerkvenimi vrati vklesali letnico 1648, ko je zrasla starejša cerkev, ki pa je zaradi silovite burje in vremenskih neprilik začela postopno propadati, dokler jo niso porušili. Glavni oltar krasi slika s podobo treh svetnic iz 19. stoletja, na stranskih oltarjih pa je podoba jezuita-svetnika, ravno tako iz 19. stoletja in Marije na oblakih z dvema apostoloma iz 17. stoletja. Ob cerkvi stoji pravokotni kamnit zvonik (12 m), prekrit s štirikapno streho s korci.

 
Drugo
Vstopnina da
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača