Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Trsek
  


Gručasto naselje vrh griča, ki strmo pada v dolino Dragonje. Sestavljata ga Zgornja in Spodnja vas, ki jo domačini imenujejo Petehi.


Trsek (Tersecco) je leta 1028 ob drugih bližnjih krajih nemški cesar Konrad II. Salijski podelil oglejskim patriarhom, v 13. in 14. stoletju pa je prišel v posest momjanskih grofov. Leta 1488 so fevdalne pravice prešle v roke koprske plemiške družine Vida, 1505 pa družine Bratti. Ohranjene je še nekaj stare vaške arhitekture z vodnjaki in ognjišči. Zgornjo in Spodnjo vas ločita kapelica in obeležje iz NOB. Iz Trseka pelje označena pot v dolino Dragonje mimo obnovljenega izvira Jesika, Mazurinovega mlina, ki je deloval do leta 1960, in do 17-metrskega slapu na Stranici. Mazurinov mlin se nahaja na levem bregu Dragonje, nedaleč od izliva levega pritoka Stranice. Je edini mlin ob reki Dragonji, ki se je ohranil v vsej svoji zgodovinski pričevalnosti. Po ustnem izročilu naj bi bil mlin star okoli tristo let, poimenoval pa se je po lastniku Štefanu (Černazu) Mazurinu. Za gotovo je bil po svojem zunanjem videzu precej drugačen od današnjega. Mehanizem sta poganjali dve vodni kolesi, eno leseno in drugo manjše, kovinsko. Vanj so nosili mlet koruzo in druge žitarice domačini iz Trseka, pa tudi iz Pavličev in ostalih okoliških vasi. Cerkvica sv. Brigite z zvonom na preslico se nahaja nekoliko na samem nad Zgornjo vasjo, ki jo v svojem »Cerkvenem krajepisu« iz leta 1700 omenja koprski škof Paolo Naldini in navaja, da je primerno okrašena z oltarno podobo.

 
Drugo
Vstopnina da
Lokacija        
 
 
 

Oddaj svoj komentar in oceno
Ocena
Uporabnik
Komentar

 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra E-turist Slovenska turistična organizacija Pretorska palača