21. 09. 2021 Mobilna cepilna enota prihaja v Sv. Anton Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Dovoljenje za zaporo in izvajanje del na občinski cesti

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

  • situacijski načrt,
  • izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje,
  • čas izvajanja del na občinski cesti.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371005 in kodo namena GOVT.