23. 06. 2021 Veliko število vlog za pomoč gospodarstvu, občina zdaj čaka dopolnitve Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Dovoljenje za zaporo in izvajanje del na občinski cesti

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

  • situacijski načrt,
  • izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje,
  • čas izvajanja del na občinski cesti.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371005 in kodo namena GOVT.