Elektronsko poslovanje – aktiviranje s pomočjo PIN številke