11. 01. 2022 Občina stranke poziva k omejitvi nenujnih stikov Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Soglasje za izvedbo priključka na občinsko cesto

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

  • projekt priključka ali situacijski načrt.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371001 in kodo namena GOVT.