09. 01. 2021 V veljavi je prepoved vseh rekreativnih dejavnosti Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov v Mestni občini Koper

Priloga:
• fotokopije overjenih izvodov licenc ter prometnih dovoljenj za vsako posamezno vozilo,
• potrdilo o plačani občinski taksi v višini 400,50 € za eno vozilo.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 44,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 13 s sklicem 11 75493-7111002-0371007 in kodo namena GOVT.