20. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (22.4.2021)

Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Gradivo za sejo