Popravek sklepa o določitvi števila članov svetov KS in volilnih enot – UO 47/02