Zakonska podlaga in rokovnik za redne lokalne volitve 2002

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba, 57/94,1 4/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96-odločba, 26/97, 70/97, 10/98, 70/2000, 100/2000, 16/2002 – sklep US in 51/2002).

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – odločba US, 70/95, 20/98 in 51/2002).