Hostel BellaVista

Lokacija: Bazoviška ulica 21, 6000 Koper

Kontakt in lokacija

Dostop z avtobusom: NE

Predhodna registracija za ogled obrata: NE

Ponudba