Izglasovani projekti v letu 2020

Občanke in občani so izglasovali 36 projektov

V nedeljo, 27. oktobra, ob polnoči se je zaključilo glasovanje o projektnih predlogih za participativni del proračuna za leto 2020, ki ga je Mestna občina Koper v okviru projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido začela izvajati 9. septembra letos. Med 147 projekti, ki so izpolnjevali pogoje in so bili uvrščeni na glasovanje, jih je bilo izbranih 36 v skupni vrednosti 472.750 evrov.

O predlogih projektov je glasovalo nekaj manj kot 1.800 občank in občanov, ki so oddali več kot 4.800 glasov. Vsak je namreč lahko glasoval za več projektov znotraj izbranega območja, vendar skupna vrednost nabora ni smela preseči zneska 80.000 evrov, ki ga je občina namenila za posamezno definirano območje participativnega proračuna.

Na podlagi vseh oddanih glasov je komisija za participativni proračun izdelala celovit seznam projektov s številom prejetih glasov, ki jih bo Mestna občina Koper v okviru proračuna izvedla v letu 2020.

Seznam je objavljen na https://predlagam-odlocam.koper.si/.