11. 01. 2022 Občina stranke poziva k omejitvi nenujnih stikov Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti« (Uradni list RS, št. 60/17) – Interpretazione autentica del terzo e del quarto comma dell’articolo 8 del Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/17) (Uradni list RS, št. 87/20)