09. 01. 2021 V veljavi je prepoved vseh rekreativnih dejavnosti Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev ‘Centralnega parka Koper’ (Uradni list RS, št. 67/18) – Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria”(Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)(UL RS, št. 177/2020)