Spremembe in dopolnitev DPN za drugi tir železniške proge Divača – Koper

Gradivo je dostopno v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI na povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/