Na voljo so sredstva za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča

Mestna občina Koper je danes objavila Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020. Rok za prijavo se izteče 2. aprila, ob 12. uri.

Do sredstev so upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb, ki se nahajajo znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, medtem ko se pas širšega vplivnega območja zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ta ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe.

Najvišji znesek sofinanciranja znaša 17.000 evrov, in sicer za stavbe oziroma dele stavb, ki so večje od 91 kvadratnih metrov.

Sredstva so namenska in bodo dodeljena za tiste naložbe, ki v največji meri odpravljajo oziroma zmanjšujejo vplive pristaniške dejavnosti na okolje in zdravje ljudi ter kulturno dediščino. Mednje sodijo zamenjava stavbnega pohištva, izvedba fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka, namestitev klimatske naprave in posaditev ustreznih sredozemskih zimzelenih grmovnic in dreves.

V proračunu za leto 2020 je Mestna občina Koper za ta namen zagotovila 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Gre za sredstva, ki jih Luka Koper na podlagi dogovora z občino letno namenja za izvajanje omilitvenih ukrepov.

Rok za prijavo na razpis je 2. april, do 12. ure, vse prispele vloge bo obravnavala posebna komisija, ki bo na podlagi meril oblikovala prioritetno listo naložb.

Bliža se najbolj norčavi konec tedna

V soboto, 22. februarja, bodo mesto znova preplavile pustne maske. Pustno rajanje se bo začelo že dopoldne s pestrim programom za otroke, ob 12. uri bo s parkirišča pri stadionu Bonifika na pot krenila 12. Istrska pustna povorka, popoldne pa sledi zabava s triom Teci, teci. Ves konec tedna bodo pustovali tudi v zaledju.

Pustno rajanje se bo v mestu začelo že v soboto dopoldne. Od 10. ure dalje bo pri hiškah na Ukmarjevem trgu otroški pustni program, ki ga bodo zaznamovale tematske animacije, predstava za otroke in ustvarjalne delavnice Društva prijateljev mladine, na ogled bo tudi razstava pisanih beneških mask.

Ob 12. uri bo s parkirišča pri stadionu Bonifika proti mestu krenila 12. Istrska pustna povorka, ki se bo po Ljubljanski cesti in Pristaniški ulici pomikala vse do cilja na ploščadi pri Upravi za pomorstvo, kjer bo razglasitev zmagovalcev in zabava s triom Teci teci.

V povorki bo letos sodelovalo 19 skupin in več kot 700 pustnih šem, med njimi tri etnografske maske, štiri pustne skupine ter šest malih in šest velikih pustnih vozov. Poleg tradicionalnih kurentov in istrskih rožarjev bomo lahko v sprevodu znova občudovali domiselne in izvirne skupine oziroma vozove, ki so jih navdahnili aktualni dogodki in teme vsakdanjega življenja.

Zadnjo besedo pri ocenjevanju mask bosta imeli strokovna komisija v sestavi Igor Štamulak (predsednik), Vasja Nanut, Miriam Benigar, Patricija Rodela in Dalibor Jurkić ter komisija, ki jo sestavljajo predstavniki sodelujočih skupin v povorki. Nagrade bodo podelili v štirih kategorijah, in sicer za najlepšo pustno skupino, najlepši mali pustni voz, najlepši velik pustni voz in najboljšo predstavitev.

Živahno bo tudi v zaledju

Ves konec tedna bodo pustovali tudi v zaledju. V soboto ob 14. uri ste vabljeni na tradicionalno povorko mask v Zazid, ob 17. uri na otroško pustno rajanje v Hrvatinih, ki se bo nadaljevalo s plesom v maskah, ob 19. pa še v Šmarje na otroško pustovanje. Ob 20. uri se bo začelo tradicionalno pustovanje pod šotorom s skupino Ne me jugat v Pobegih, ob 22. uri pa Caprisovo pustovanje pred lokalom Bellavita, kjer bodo nastopili Gedore.

V nedeljo bodo na Škofijah gostili otroški karneval, v Šmarjah pa bo ob 12. uri povorka skozi vas. Na pustni torek, 25. februarja, bo pestro v Loparju, Gračišču, Bezovici in Dekanih, kjer bodo s povorkami mask in pestrim programom za vse generacije obeležili letošnji pust.

Povorka prinaša tudi zapore prometa

Zaradi prireditve bodo to soboto med 11.30 in 16. uro za promet popolnoma zaprte naslednje ceste: Pristaniška ulica (od krožišča na Vojkovem nabrežju do Ukmarjevega trga), Vojkovo nabrežje (od Kosovelovega trga do vrat Muda), Ferrarska ulica (od sodišča do Ljubljanske ceste), Ljubljanska cesta (od Pristaniške ulice do turbo krožišča pri nakupovalnem centru Planet Koper, v smeri nakupovalnega centra), Cesta Zore Perello Godina, Piranska cesta (od krožišča s Cesto Zore Perello Godina do Pristaniške ulice). Z izjemo Pristaniške ulice, kjer bo zapora veljala vse do konca programa, so na preostalih ulicah predvidene premične zapore prometa (prilagojene povorki).

Zaradi zapore Pristaniške ulice bodo za prevozna sredstva nedostopni parkirišče pred trgovskim centrom Oviesse ter parkirna garaža, mestne ulice, povezane z delom Pristaniške ulice od Prešernovega trga do Piranske ceste, Staničev trg, Gortanov trg, Tomažičev trg, Kidričeva ulica in z njo povezane mestne ulice, zato prebivalcem mestnega jedra, ki v navedenem času načrtujejo pot, svetujemo, da svoje avtomobile parkirajo na drugih razpoložljivih mestih.

Prav tako ne bo možno parkiranje na parkirišču pred stadionom Bonifika in na Ukmarjevem trgu, in sicer od petka, 21. februarja, od 16. ure, do sobote, 22. februarja, do 20. ure.

Letošnjo pustno povorko so podprli Automatic Servis, Cafe Calypso, Kavarna Triglav, Kmetijska zadruga Agraria Koper, Porsche Koper, Radio Capris in Vinakoper.

Več o programu si lahko preberete na https://visitkoper.si/dozivetja/istrski-karneval/.

Začelo se bo poskusno merjenje hitrosti na Tribanski cesti

Mestna občina Koper je s postavitvijo naprav za merjenje povprečnih hitrosti vozil naredila prvi korak k ureditvi prometnih razmer na Tribanski cesti. Podatki, ki jih bo na ta način pridobila, bodo osnova za sprejem nadaljnjih ukrepov za umiritev prometa, s tem pa zagotovitev večje prometne varnosti.

Nekoč dostopna pot do bližnjih zaselkov je danes za marsikaterega občana pomembna prometna povezava z mestom, po kateri se dnevno prevaža tudi več tisoč vozil. Dodatno težavo predstavljajo vozniki, ki ne upoštevajo omejitev hitrosti in tako ogrožajo varnost drugih udeležencev v prometu. Vse to so v svojih zahtevah za ureditev razmer poudarili številni krajani, ki so se po pomoč obrnili na Mestno občino Koper.

Občina je k reševanju problematike pristopila celostno, v prvi fazi bo vzpostavila sistem za merjenje hitrosti in tako pridobila ključne informacije o razmerah na cesti, šele nato bo skupaj s krajevno skupnostjo sprejela odločitve o nadaljnjih postopkih za umirjanje prometa.

Za potrebe izvajanja meritev je najela dve napravi, ki povprečne hitrosti vozil merita na podlagi dolžine merilnega odseka in potovalnega časa. Napravi sta postavljeni na odseku ceste med Bonini in Tribanom (merili bosta v smeri vožnje proti Kopru), delovati pa bosta začeli v prihodnjih dneh. Občina je poleg tega na območje nadzora postavila table, ki voznike obveščajo o izvajanju meritev hitrosti na tem območju.

Namen postavitve kamer ni izvajanje nadzora, ampak zgolj pridobitev informacij o hitrostih, ki jih dosegajo vozila na tem območju.

Sanitarije na Centru športov na mivki bodo jutri zaprte

Mestna občina Koper obvešča, da bodo zaradi vzdrževalnih del jutri, 20. februarja, začasno zaprte javne sanitarije na Centru športov na mivki (ob Semedelski promenadi). Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

Nov rok za prijavo na občinske razpise je 2. marec

Mestna občina Koper je podaljšala rok za prijavo na javne razpise za sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij na različnih področjih ter razpise za sofinanciranje prireditev v letu 2020. Nov rok za prijavo je 2. marec.

Podaljšani roki veljajo za naslednje razpise:

  • Javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumeno-modre noči 2020
  • Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper
  • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino
  • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov
  • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja
  • Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
  • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja
  • Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti

Rok za prijavo na zgoraj navedene razpise je enoten in se izteče 2. marca. Sicer bo Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper letos imel še dva roka za prijavo, in sicer do vključno 6. maja 2020, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2020 in do vključno 16. septembra 2020, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2020.

Vsi razpisi so objavljeni na občinski spletni strani https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/, za dodatne informacije se lahko zainteresirani v času uradnih ur obrnejo na občinski Urad za družbene dejavnosti.

Sobota bo v znamenju 12. Istrske pustne povorke

Pred vrati je Istrski karneval. Zaradi Istrske pustne povorke bodo v soboto v Kopru zapore prometa, od petka popoldne do sobote zvečer pa ne bo možno parkiranje na Ukmarjevem trgu in na parkirišču pred stadionom Bonifika.

Istrski karneval sodi med največje pustne prireditve v državi. V sklopu slednjega bo to soboto, 22. februarja, v Kopru že 12. Istrska pustna povorka.

Zaradi prireditve bodo to soboto med 11.30 in 16. ure za promet popolnoma zaprte naslednje ceste: Pristaniška ulica (od krožišča na Vojkovem nabrežju do Ukmarjevega trga), Vojkovo nabrežje (od Kosovelovega trga do vrat Muda), Ferrarska ulica (od sodišča do Ljubljanske ceste), Ljubljanska cesta (od Pristaniške ulice do turbo krožišča pri nakupovalnem centru Planet Koper, v smeri nakupovalnega centra), Cesta Zore Perello-Godina, Piranska cesta (od od krožišča s Cesto Zore-Perello Godina do Pristaniške ulice). Z izjemo Pristaniške ulice, kjer bo zapora veljala vse do konca programa, so na preostalih ulicah predvidene premične zapore prometa (prilagojene povorki).

Zaradi zapore Pristaniške ulice, bosta za prevozna sredstva nedostopni tudi parkirišče pred trgovskim centrom Oviesse ter parkirna garaža, mestne ulice povezane z delom Pristaniške ulice od Prešernovega trga do Piranske ceste, Staničev trg, Gortanov trg, Tomažičev trg, Kidričeva ulica ter z njo povezane mestne ulice, zato prebivalcem mestnega jedra, ki v navedenem času načrtujejo pot, svetujemo, da svoje avtomobile parkirajo na drugih razpoložljivih mestih.

Prav tako ne bo možno parkiranje na parkirišču pred stadionom Bonifika in na Ukmarjevem trgu, in sicer od petka, 21. februarja, od 16. ure, do sobote, 22. februarja, do 20. ure.

Start 12. Istrske pustne povorke bo ob 12. uri s parkirišča ob stadionu Bonifika. Povorka se bo prek Ljubljanske ceste pomikala do Pristaniške ulice ter naprej do cilja na trgu ob Upravi za pomorstvo (nasproti Taverne), kjer bo razglasitev zmagovalcev in zabava s triom Teci teci. Že pred tem bo od 10. ure dalje na trgu nasproti Kapitanije pustni program za otroke s pustno animacijo, otroško pustno predstavo in otroško pustno ustvarjalnico z Društvom prijateljev mladine Koper.

Tudi letošnjo pustno povorko bodo v Kopru organizirali s pomočjo pokroviteljev, med katerimi so letos Porsche Koper, KZ Agraria, Vinakoper, Cafe Calypso, Kavarna Triglav, Automatic Servis in Radio Capris

Javni poziv promotorjem za dokončanje poslovnega dela Olimpijskega centra Koper

Mestna občina Koper išče zasebnega partnerja za dokončanje poslovnega dela objekta Olimpijskega centra Koper. Pred dnevi je objavila javni poziv promotorjem za podajo vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, na katerega se lahko zainteresirani prijavijo do 3. marca, do 14. ure.

Gradnjo še zadnjega, poslovnega dela v večnamenskem objektu Olimpijskega centra Koper bo občina izvajala v okviru javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner bo moral na delu objekta zgraditi dve dodatni etaži, streho, dokončati pročelje objekta okrog obstoječih in nadzidanih delov stavbe ter izvesti gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za dokončanje objekta in prve etaže podzemne garaže. Obveza zasebnega partnerja je tudi financiranje celotne izvedbe del.

Vse obveznosti javnega in zasebnega partnerja, način delitve tveganj, zavarovanja za tveganja, način in rok izvedbe projekta ter vsa druga medsebojna razmerja bodo opredeljeni v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. Upravljanje in vzdrževanje objekta nista predmet javno-zasebnega partnerstva.

Vloga mora vsebovati predstavitev promotorja (gospodarskega subjekta), vključno z analizo razvojnih možnosti in spodobnosti ter kontaktne podatke, idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije, ocenjeno vrednost naložbe, predvideno finančno konstrukcijo, iz katere bodo razvidna tveganja, ekonomsko oceno projekta in časovni načrt izvedbe. Javni partner bo vse prispele dokumente obravnaval kot poslovno skrivnost.

Rok za oddajo je 3. marec 2020, do 14. ure, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Na ovojnici naj bo navedeno: »Olimpijski center Koper – poslovni del, vloga o zainteresiranosti – ne odpiraj«, številka zadeve 411-10/2020.

Javni poziv je objavljen na https://www.koper.si/sl/tenders/javni-poziv-promotorjem-za-podajo-vlog-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-javno-zasebnega-partnerstva/.

Delavnice skupnega urejanja prostora dobro obiskane

Mestna občina Koper je s torkovo zadnjo delavnico za preveritev strateških ciljev prostorskega razvoja občine v Dekanih sklenila niz dogodkov, združenih pod naslovom Urejajmo prostor – Gestiamo insieme il territorio. Odziv občank in občanov je bil nad pričakovanji, prav tako njihova pripravljenost sodelovati in sooblikovati predloge za boljše upravljanje s prostorom in načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja Mestne občine Koper.

Namen delavnic, ki so potekale med 23. januarjem in 11. februarjem, je bil občanke in občane Mestne občine Koper vključiti v proces priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), najpomembnejšega prostorskega dokumenta lokalne skupnosti, v njih spodbuditi razumevanje prostorskega načrtovanja, krepiti participacijo v družbi ter zavedanje, da je prostor omejena, predvsem pa skupna dobrina.

»Cilj, ki smo si ga zadali, je zagotoviti enakomeren in uravnotežen razvoj mesta in podeželja, ki bo upošteval specifike in omejitve prostora ter potrebe in želje prebivalcev. Z delavnicami smo želeli občanke in občane seznaniti s predpisanimi načini urejanja, rabe in varstva prostora ter hkrati dobiti vpogled v želje občank in občanov ter njihovo razumevanje prostora in nadaljnjega razvoja v Mestni občini Koper,« je na delavnicah večkrat poudaril župan Aleš Bržan. Čeprav časa ni veliko, dokument mora biti namreč sprejet najkasneje do decembra leta 2021, verjame, da bodo stroka, različne javnosti in občina skupaj, v strpnem in demokratičnem dialogu, pravočasno dosegli zastavljeni cilj.

Delavnice je Mestna občina Koper v sodelovanju z društvom PiNA, ki je koordiniralo celoten proces, izvedla na šestih lokacijah, in sicer v Šmarjah, Sv. Antonu, Dekanih, Gračišču, Kopru in na Škofijah. Udeležencev je bilo skupaj več kot 450.

Na vsaki od delavnic so zbrani v uvodu prisluhnili krajši predstavitvi, kaj prostorski načrt sploh je in zakaj ga potrebujemo, kakšna so načela urejanja prostora in smernice, ki jih je pri tem treba upoštevati, seznanili pa so se tudi s strateškimi cilji, ki jih občina zasleduje pri snovanju nadaljnjega prostorskega razvoja. Sledile so delavnice, na katerih so udeleženci najprej razmislili o razvojnih priložnostih njihovega kraja in celotne občine, nato pa v skupinah oblikovali tudi konkretne predloge, ki jih bo občina v nadaljnjem postopku proučila in jih smiselno upoštevala pri oblikovanju končnih strateških ciljev prostorskega razvoja.

Predlogi so različni, vsi pa si želijo boljšega upravljanja s prostorom

Med večkrat izpostavljenimi predlogi, še zlasti v zaledju občine, je bila bolj premišljena določitev stavbnih in kmetijskih zemljišč, medtem ko si v strnjenih naseljih in mestu želijo več zelenih, parkovnih površin in več vsebin, namenjenih različnim starostnim skupinam. Večji poudarek želijo nameniti tudi spodbujanju lokalnega kmetijstva in samooskrbe občank in občanov ter ohranitvi istrske identitete. Občanke in občani si želijo tudi več aktivnosti na področju pridobivanja nepovratnih evropskih sredstev ter uravnoteženem razvoju celotne občine, ki mora temeljiti na urejeni javni infrastrukturi in dostopnosti ključnih storitev, saj je to osnova za kakovost življenja in bivanja.

To so le nekateri od številnih predlogov, ki so jih na delavnicah sooblikovali občani. Vsi podani predlogi bodo natančno opredeljeni in predstavljeni v končnem poročilu, ki je v pripravi. Vsi tisti, ki se delavnic niso mogli udeležiti, lahko predloge o tem, v kakšnem prostoru si želijo živeti v prihodnjih letih, podajo do konca meseca februarja na uradni naslov obcina@koper.si.

Osnutek OPN-ja predvidoma marca

Osnutek OPN-ja, ki bo pripravljen predvidoma konec marca, bo Mestna občina Koper predstavila po krajevnih skupnostih, nato pa posredovala v pridobitev in uskladitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. Konec leta 2020 bosta sledili javna razgrnitev in javna obravnava, OPN pa naj bi dokončno sprejeli predvidoma konec leta 2021.

Kmalu končne ponudbe za obnovo slemenske ceste v Hrvatinih

Od devetih prijavljenih kandidatov za obnovo slemenske ceste v Hrvatinih je Mestna občina Koper sposobnost priznala šestim. Odločitev je danes objavila na portalu javnih naročil, po osemdnevnem pritožbenem roku jih bo pozvala k oddaji končne ponudbe. Če gre vse po načrtih, bi se lahko obnova začela marca.

Občina je javno naročilo za izbiro izvajalca izvedla po konkurenčnem postopku s pogajanji. V prvi fazi smo prejeli devet ponudb, in sicer podjetja GP Krk, d. d. v skupni ponudbi s CBE, d. o. o., Trgograd, d. o. o., Ginex International, d. o. o., 2eF, svetovanje v gradbeništvu, d. o. o., Grafist, d. o. o. v skupni ponudbi s CPK, d. o. o., Finali, d. o. o., ISBE, d. o. o., Hip Plus, d. o. o. in družbe Adriaing, d. o. o., sledilo je ugotavljanje sposobnosti. Občina je sposobnost priznala šestim, in sicer družbam GP Krk, d. d. v skupni ponudbi s CBE, d. o. o., Trgograd, d. o. o., Ginex International, d. o. o., 2eF, svetovanje v gradbeništvu, d. o. o., Grafist, d. o. o. v skupni ponudbi s CPK, d. o. o. in Finali, d. o. o., ki jih bo v drugi fazi pozvala k oddaji končne ponudbe.

Z izbranim izvajalcem bo občina sklenila pogodbo, uvedba v delo bo predvidoma marca.

Obnova slemenske ceste na odseku med pokopališčem Sv. Brida in krožiščem v Kolombanu bo potekala fazno, v prvi fazi bodo cesto razširili in v celoti obnovili ter zgradili kolesarsko in pešpot z javno razsvetljavo, v drugi fazi pa sledi izgradnja krožišča. V okviru del bo občina zgradila tudi del vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Predviden zaključek del je avgust 2020.

Občina je naložbo uspešno prijavila tudi na projekt InterBike II (operativni program Slovenija – Italija 2014-2020), v okviru katerega bo za gradnjo kolesarske in pešpoti ter postavitev javne razsvetljave pridobila 215.928,46 evra sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Začel se je vpis otrok v vrtec

Februarja se je začel vpis otrok v javne vrtce Mestne občine Koper za šolsko leto 2020/2021. Tudi letos vpis poteka na enoten način, kar pomeni, da lahko starši malčkov izpolnijo le eno vlogo in jo oddajo v enoto vrtca prve izbire. Vlogo lahko starši prevzamejo na sedežu vrtcev, dostopna pa je tudi na spletni strani vrtcev in uradni spletni strani koprske občine. Rok za prijavo je 28. februar.

 

Čeprav vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto, Mestna občina Koper poziva k oddaji vloge v predpisanem roku, saj vrtci na podlagi prispelih prijav oblikujejo oddelke za novo šolsko leto, s tem pa poskrbijo, da se v programe predšolske vzgoje vključi čim večje število otrok. Ob tem je pomembno, da vlogo ponovno oddajo tudi starši, ki so vlogo za vpis v vrtec izpolnili in oddali že v šolskem letu 2019/2020, a njihov otrok v vrtec še ni bil sprejet.

Kriteriji za sprejem otroka v vrtec skladno s sprejetim občinskim pravilnikom ostajajo nespremenjeni – ključni kriterij, ki prinese tudi največ točk je stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. Dodatne točke dobijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti v vrtec, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija na podlagi meril določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Vsi tisti, ki z začetkom novega šolskega leta (1. september) ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2020/2021, starši pa lahko na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok Mestna občina Koper oddajo tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

Dejavnost predšolske vzgoje se v letu 2020 izvaja v 123 oddelkih osmih javnih vrtcev (3 samostojni vrtci ter pet vrtcev ob osnovnih šolah) na 28-ih lokacijah, v katere je bilo v mesecu decembru 2019 vključenih 2.115 otrok.

V Mestni občini Koper delujejo tudi zasebni vrtci (Zasebni zavod Mali mehurčki, zasebni vrtec Račka in zasebni vrtec Hiša otrok na Obali). V mesecu decembru 2019 je bilo v tovrstne oblike varstva vključenih 83 koprskih otrok, ki jim občina varstvo subvencionira. Poleg javnih in zasebnih vrtcev na območju Mestne občine Koper delujejo tudi varuhi predšolskih otrok, kamor je bilo v mesecu decembru 2019 vključenih 8 otrok, ki so upravičeni do sofinanciranja varstva s strani občine.