Vse informacije o storitvah in ukrepih v času razglašene epidemije

Mestna občina Koper in javni zavodi znova poslujejo v normalnem obsegu. Omogočen je tudi stik referentov s strankami, a le po vnaprejšnjem naročilu oziroma dogovoru z referentom. MOK stranke sprejema v sejni sobi ali večjih pisarnah, ob tem morajo stranke upoštevati varnostno razdaljo, razkužiti roke pred vstopom v zaprt prostor in nositi masko ali drugo zaščitno opremo.

Uradne ure za sprejem strank so ob ponedeljkih in petkih med 8. in 12. uro ter ob sredah med 8. in 12. ter 14. in 17. uro. Občanke in občani sicer vloge, dokumentacijo, zahtevke in druga vprašanja še vedno pošljejo po elektronski ali navadni pošti.

  • V času uradnih ur občanke in občani lahko pokličejo na telefonsko številko 05 66 46 100 (centrala) oziroma na druge številke posameznih uradov ali pošljejo elektronsko sporočilo na obcina@koper.si.
  • Občinski inšpektorat bo v času uradnih ur dosegljiv na 05 664 63 40, od 7. do 22. ure pa prek Operativnega centra občinskega redarstva na številkah 041 627 286 in 080 44 49 ter na elektronskem naslovu tajnistvo.SIRZR@koper.si.

 

KLJUČNE TELEFONSKE ŠTEVILKE:

05 66 47 440 ali 05 62 03 615 (Zdravstveni dom Koper): pokličite, če opazite bolezenske znake in vaš izbrani zdravnik ni dosegljiv; od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure

080 14 04: državna brezplačna številka za informacije v zvezi s koronavirusom

05 663 45 58 ali 030 710 007 (Obalni dom upokojencev): dostava zdravil in hrane starostnikom in invalidom (program Vitica); od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure

051 655 545 (Rdeči križ Koper)

031 335 969 (Karitas Koper): vsak delavnik med 9. in 17. uro

070 550 704 ali 05 66 21 830, iz@ozara.org (Slovensko nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara): telefonski pogovori z namenom razbremenitve tesnobe; vsak delavnik med 8. in 15. uro

05 662 14 84, tina.nanut@dc.sent.si (ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Šentmar Koper): svetovanje in nudenje osnovne psihološke podpore prebivalcem v lokalni skupnosti v času epidemije; od 9.00 do 15.00 ure

 

Zdravstveni dom Koper

18. maja so začele delovati vse ambulante, v katere bodo pacienti lahko vstopali le, če bodo naročeni.

Zdravstveni dom Koper sporoča, da bo dan pred pregledom pacienta poklicala medicinska sestra in preverila njegovo zdravstveno stanje. Enaka vprašanja bodo sledila na dan pregleda. Vsi pacienti z vročino ali znaki okužbe dihal bodo poslani v ločeno ambulanto, kjer bodo lahko varno poskrbeli za njih. Pacienti morajo na pregled priti največ pet minut pred terminom pregleda, obraz morajo zaščititi z masko.

Več informacij o delovanju splošnih ambulant dobite na spletni strani Zdravstvenega doma Koper (www.zd-koper.si).

 

Krajevne skupnosti

Tudi krajevne skupnosti znova poslujejo po ustaljenem urniku.

 

Mestna tržnica

Koprska mestna tržnica je v soboto, 25. aprila, ponovno odprla svoja vrata. Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in priporočil pristojnih do nadaljnjega obratuje prilagojeno, odprta je vsak dan med 7. in 13. uro, z izjemo nedelj in praznikov. Spremenjena je tudi postavitev stojnic, med katerimi je več prostora. Prodajalci in kupci morajo upoštevati priporočila o varnem nakupu, ki predvidevajo obvezno uporabo obraznih mask, razkuževanje rok in zagotavljanje medsebojne varnostne razdalje vsaj dveh metrov. Razkužila so postavljena pri obeh umivalnikih. Pri posamezni stojnici je lahko samo en kupec naenkrat, drugi morajo počakati na primerni razdalji. Pridelkov in izdelkov se ni dovoljeno dotikati, to bo opravil prodajalec.

Znova je odprta tudi ribarnica, kjer je režim ponudbe in prodaje prav tako prilagojen trenutnim razmeram.

 

Parkirišča

Parkirišča v Mestni občini Koper so znova plačljiva. Urnik obratovanja posameznih parkirišč in cene parkiranja ostajajo enaki in so objavljene na spletni strani Marjetice, pod zavihkom Parkirišča.

Maja se je odprlo tudi prodajno mesto Marjetice Koper na mestni tržnici, ki bo zaradi varnostnih razlogov začasno obratovalo v nekdanjih prostorih pri zapornicah na parkirišču za tržnico.

 

Turistično-informativni center Koper

TIC Koper v Pretorski palači je za obiskovalce odprt od petka do nedelje med 9. in 17. uro, od 29. maja dalje pa vsak dan med 9. in 17. uro. Prav tako so znova možni ogledi koprskega Zvonika, vstopnice so naprodaj v koprskem TIC-u.

 

Prevozi v MOK

11. maja je znova stekel javni potniški promet, z izjemo Kurjerc, ki do nadaljnjega ne bodo vozile. Mestna občina Koper in izvajalec javne službe, družba Arriva Dolenjska in Primorska, d. o. o., sta se dogovorili, da bo javni potniški promet za uporabnike mestnih avtobusov v mesecu maju brezplačen, od 1. junija dalje pa potnice in potniki vozovnico lahko kupijo v predprodaji na avtobusni postaji ali obstoječih kartomatih.

Voznike avtobusov pred okužbo varujejo posebne fizične pregrade, dokler s temi ne bodo opremljeni vsi avtobusi, potniki v vozilo lahko vstopajo le na zadnjih vratih. Na avtobusih je nameščeno razkužilo, ki ga morajo potniki obvezno uporabiti pri vstopu, priročena je uporaba razkužila tudi ob izstopu. Poleg tega morajo potniki nositi zaščitne maske in poskrbeti za 1,5-metrsko razdaljo med njimi, voznikom in drugimi potniki.

 

Ukrepi za blažitev posledic epidemije koronavirusa

Občina je sprejela sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerimi je priskočila na pomoč občankam in občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v koprski občini.

Starši otrok, ki so vključeni v vrtce Mestne občine Koper, so za čas zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti oproščeni plačila teh stroškov.

Občina je vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

Sicer pa je Mestna občina Koper vse najemnike občinskih prostorov, ki v skladu z državnimi ukrepi ne morejo izvajati svoje dejavnosti, od 13. marca do 31. maja oprostila plačila najemnine. Oprostitev plačila velja tudi za tiste najemnike, ki v maju že lahko obratujejo. Poleg najemnine je občina vse gostinske ponudnike oprostila plačila občinske takse za uporabo javne površine med 13. marcem in 31. majem. Oprostitev plačila najemnine ne velja za subjekte javnega prava.

– V dveh občinskih javnih komunalnih podjetjih Marjetici Koper in Rižanskem vodovodu Koper so uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

 

Kako ravnati v primeru suma okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2?

Vsi, ki so bili v zadnjih štirinajstih dneh na območju z večjo možnostjo prenosa okužbe s koronavirusom COVID 19 oziroma so bili v stiku z osebo, ki ima potrjeno prisotnost novega virusa, naj dosledno sledijo spodnjim navodilom:

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročina, kašelj, oteženo dihanje, kar je značilno za pljučnico), ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Ne hodite v ambulante, ampak se po telefonu posvetujte s svojim izbranim zdravnikom oziroma z zdravnikom, ki ga nadomešča. Če ta ni dosegljiv, pokličite dežurno ambulanto, ki je dosegljiva na številki 05 66 47 440 ali na dodatni telefonski številki 05 62 03 615. Tam boste dobili vsa potrebna navodila.

Zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo, če bo sum upravičen, vas bo napotil v zdravstveno ustanovo t. i. vstopno točko za odvzem brisa.

Do vstopne točke se pripeljite z osebnim avtomobilom in ne z javnim prevozom, v avtomobilu počakajte na nadaljnja navodila zdravstvenega osebja.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center. Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev večjih nezazidanih površin – Žusterna – območje I in A3

Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev večjih nezazidanih površin – ŽUSTERNA OBMOČJE I IN A3 št. 3505-9/2020 je Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.

Predlog izhodišč je javno objavljen v času od 17. 9. 2020 do vključno 30. 9. 2020, in sicer na spletni strani Mestne občine Koper (zavihek prostorski portal: https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/ ter v prostorih MOK in KS Žusterna.

Javna predstavitev predloga izhodišč bo 23. 9. 2020 ob 16. uri v Krajevni skupnosti Žusterna. Na javni predstavitvi bodo predstavniki MOK in izdelovalec predloga izhodišč na voljo za morebitna dodatna pojasnila prisotnih.

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge se lahko poda na naslednje načine:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10. 6000 Koper
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si
  • ustno na zapisnik na javni predstavitvi.

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN.

Otroci posadili drevesa za boljšo prihodnost

Koprski osnovnošolci so skupaj z županom Alešem Bržanom posadili nekaj dreves in tako ozelenili dvorišče OŠ Koper, ki bo tudi v vročih poletnih dneh otrokom nudilo senco. To je le prvo dejanje projekta Odtis prihodnosti, ki so ga občanke in občani izglasovali v okviru participativnega proračuna za leto 2020. Podobno akcijo, ki v ospredje postavlja skrb za drevesa in naravo nasploh, bodo namreč do konca meseca izpeljali otroci nekaterih drugih koprskih šol in vrtcev.

Da so ljudje željni aktivnega vključevanja v proces soodločanja o razdelitvi in porabi proračunskega denarja, kažejo predlagani projekti, ki jih koprska občina že vse leto udejanja skupaj z občani. Projekti, ki bodo izboljšali življenja naših otrok, so zagotovo pomembni. V želji, da otroci spoznajo, opazujejo in skrbijo za drevesa, ki so del naše prihodnosti, se je koprska občina na pobudo predlagateljice Anje Glavaš vključila v projekt Odtis prihodnosti.

Osnovna šola Koper, Osnovna šola Dušana Bordona, Osnovna šola Antona Ukmarja, Vrtec Koper in Vrtec Semedela so del projekta, vrednega 10.000 evrov, ki bo otrokom dal vedeti, kakšno vlogo imajo drevesa pri soočanju s podnebnimi spremembami. Koprski osnovnošolci, ki so vključeni v dejavnost Šolski vrt, so skupaj z delavci Marjetice Koper in županom Alešem Bržanom danes posadili štiri murve, ob tem pa s svojimi učiteljicami pripravili zanimiv spremljevalni program.

Čist zrak, nižja temperatura, prijetna senca v vročih poletnih dneh in hkrati lepša okolica so nedvomno prednosti, ki jih imajo drevesa in zelena okolica. Do konca meseca bodo zato podobno akcijo izpeljali tudi otroci ostalih štirih koprskih šol in vrtcev, vključenih v projekt Odtis prihodnosti.

Koprska občina še naprej skrbi za vključevanje ljudi v proces soodločanja o porabi proračunskega denarja, in sicer nadaljuje izvedbo projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido in tako izvaja nov participativni proračun, ki bo veljal za proračunski leti 2021 in 2022. Občanke in občani še vedno lahko glasujejo, in sicer do 21. septembra 2020, do polnoči.

Danes se začenja Evropski teden mobilnosti

Najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti na svetu je ponovno doma tudi v Kopru. Na ulicah koprskega mestnega jedra že potekajo številni tematski dogodki, delavnice, predstave in druge aktivnosti, s katerimi želi MOK ljudi spodbuditi k uporabi okolju in zdravju bolj prijaznih oblik prevoza. Med 16. in 22. septembrom sta ponovno na voljo brezplačna primestni in mestni avtobus.

Že sprehod skozi koprske ulice daje slutiti, da se v mestu nekaj dogaja. Na različnih lokacijah so postavljene številne stojnice, varne poti, ki vodijo proti šolam, so bile v zgodnjih jutranjih urah prepolne otrok, hkrati so parkirišča v mestnem jedru izpraznjena. Vse to je Evropski teden mobilnosti, ena od najbolj razširjenih svetovnih kampanj na področju mobilnosti. Rdeča nit dogodkov, ki se bodo v koprski občini zvrstili v naslednjih sedmih dneh, je vabilo in hkrati spodbuda k uporabi alternativnih, trajnostnih oblik prevoza.

Koprska občina je v okviru letošnjega tedna mobilnosti pripravila program z naslovom Park(irni) teden, s katerim želi opozoriti na dejstvo, da uporaba javnega prostora v urbanih središčih za parkiranje vozil, ki po raziskavah stojijo na mestu skoraj 24 ur, ni smiselna. Za parkirišča na delu Trga Brolo, na Garibaldijevi ulici in na Nazorjevem trgu bo tako do 22. septembra, do 19. ure, veljala popolna zapora, saj bodo ta naslednje dni preživela na nekoliko drugačen, bolj trajnosten način.

Del parkirišča na Trgu Brolo je oživel kot park, v katerem lahko obiskovalci že od 10. ure naprej poslušajo pravljice ali sami na ležalnikih prebirajo knjige. Parkirišče na Garibaldijevi ulici bo vse dni v tednu preoblečeno v igrišče, kjer se bodo zbirali otroci iz vrtcev in osnovnih šol, ki bodo ustvarjali s kredo in se udeleževali različnih delavnic. Tam so se aktivnosti začele že ob 9. uri. Dvorišče na Nazorjevem trgu se bo prebudilo v popoldanskem času, ko bodo med 16. in 18. uro za otroke okoliških stanovalcev na voljo napihljiva igrala. V soboto bodo na svoj račun prišli tudi starejši, ki se bodo lahko preizkusili v šahu in briškoli.

Osrednji dogodek bo v soboto, 19. septembra, na Pristaniški ulici, Carpacciovem trgu in v Taverni. Prizorišče bo oblikovano na način pešbus postaj – tematskih otokov, kjer se bo predstavilo kar 30 društev in ponudnikov, ki delujejo na področju varovanja okolja, zdravja in trajnostne mobilnosti.

Za spodbujanje hoje v šolo je na nekaterih šolah ponovno zaživel Pešbus, ki bo potekal celotno šolsko leto. Z njim se otroci v šolo odpravijo peš, in sicer v organizirani skupini, po stalnem urniku, varnih poteh in v spremstvu starejših. Od 16. do 22. septembra bosta mestni in primestni prevoz v MOK za vse uporabnike brezplačna. Ob tem je za dostavo in ostale dostope možno koristiti brezplačno Kurjerco, ki je na poziv dosegljiva na številki 051 488 000.

V času zapore omenjenih parkirišč je z obstoječo dovolilnico mogoče parkirati na parkiriščih za tržnico izven zapornic, na Ukmarjevem trgu in na parkirišču ob severni obvoznici. Koprska občina v tem tednu spodbuja tudi uporabo urejenih parkirišč P + R, in sicer v Semedeli in glavni avtobusni postaji.

Program in vse aktivnosti, ki jih bo MOK izpeljala v skladu z navodili in priporočili NIJZ, so podrobno predstavljeni na osrednji spletni strani Evropskega tedna mobilnosti v MOK www.etmkoper.si.

Začelo se je glasovanje o projektnih predlogih naših občank in občanov

Včeraj, 14. septembra, se je začelo glasovanje o projektnih predlogih, ki so jih v okviru participativnega proračuna Predlagam – odločam/Propongo – decido za leti 2021 in 2022 predlagali občanke in občani. Komisija za participativni proračun je letos v obravnavo prejela 322 predlogov, od katerih jih je na glasovanje uvrstila 184. Svoj glas lahko oddate vse do ponedeljka, 21. septembra, do polnoči.

Koprska občina z nadaljevanjem projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido izvaja nov participativni proračun, ki bo veljal za proračunski leti 2021 in 2022. Na ta način je tudi letos občanke in občane vključila v proces odločanja o načinu razporejanja in porabe proračunskega dela denarja. Za uresničitev projektov je letno namenila 480 tisoč evrov, ki jih bo enakomerno – po 80 tisoč evrov za vsako – razdelila po posameznih območjih izvajanja projekta. Za obe leti skupaj bo tako namenila 960 tisoč evrov.

Občanke in občani so v prvi fazi oddali 322 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija za participativni proračun v sestavi Borut Jerman (predsednik), Viljan Tončič, Alenka Čurin Kavre, Igor Marasovič in Matic Primc. Na glasovanje jih je uvrstila 184, o katerih se bodo občanke in občani odločali od 14. do 21. septembra 2020, do polnoči.

Glasujejo lahko vsi občani, ki bodo na dan glasovanja dopolnili vsaj 15 let starosti. Za glasovanje v spletni aplikaciji predlagam-odlocam.koper.si bo treba vnesti številko EMŠO in druge predpisane podatke, bo pa v tem časovnem obdobju mogoče glasovati tudi osebno v vložišču MOK ali na sedežih krajevnih skupnosti. Pri glasovanju v vložišču ali na sedežih krajevnih skupnosti bo na lokaciji zagotovljen računalnik z dostopom do glasovalnega dela aplikacije, na voljo bo tudi tehnična pomoč.

Občani in občanke bodo lahko glasovali le za projekte znotraj izbranega območja, pri izbiri pa se bodo morali omejiti na košarico projektnih predlogov, katerih skupna vrednost ne bo presegala zneska 160.000 evrov, ki je zagotovljen za posamično definirano območje participativnega proračuna.

Spletna aplikacija bo 21. septembra ob polnoči onemogočila glasovanje, na podlagi zbranih glasov pa izdelala seznam projektov s številom glasov, ki jih je posamezen projekt prejel.

Komisija bo nato oblikovala prednostni seznam projektnih predlogov, ki ga bo javno objavila 25. septembra. Izbrani projekti bodo do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna za leti 2021 in 2022.

Več o projektih in načinu glasovanja si lahko preberite na strani predlagam-odlocam.koper.si.

Mešane patrulje policistov in redarjev znova na terenu

Koprski redarji in policisti nadaljujejo dobro prakso medsebojnega sodelovanja. Mešane patrulje so na šolskih poteh prisotne tudi v prvih tednih novega šolskega leta, ko so številni mladi šolarji in šolarke na cestah in je nujna večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Njihove naloge so nadzor, preprečitev kršitev in skrb za varnost na javnih površinah.

Projekt mešanih patrulj, v katerih sodelujejo občinski redarji in policisti, se je vsakič izkazal za dobrodošlega in učinkovitega. Ker se najbolj ranljivi udeleženci prometa, pešci, ob prisotnosti mešanih patrulj počutijo bolj varne, policisti in redarji izvajajo poostren nadzor. Mesto Koper ima veliko urejenih javnih površin (sprehajalne promenade), ki so namenjene izključno pešcem in na katerih je vsaka vožnja z drugimi motornimi vozili, pa tudi kolesi, prepovedana.

Tak primer je semedelska promenada, kjer je policistom in redarjem prav s skupnimi akcijami uspelo bistveno zmanjšati promet z motornimi kolesi, ki niso bila le moteča, temveč tudi sprehajalcem nevarna. Poleg semedelske promenade bodo mešane patrulje obhode opravljale tudi na severni obvoznici, v Žusterni in v koprskem mestnem jedru. Policisti in redarji bodo poleg tega na terenu preverjali, ali lastniki psov svoje ljubljenčke vodijo na povodcih, s prisotnostjo pa skrbeli za čisto in urejeno okolje ter zmanjšanje vandalizma. Mešane patrulje boste še ves september opazili pretežno na kolesih, saj se tako hitreje gibljejo in dostopajo tudi do območij, kamor z avtom ni mogoče zapeljati. Občasno so v mestu prisotni tudi peš kot obhodniki.

Policisti in redarji skupaj s prostovoljci skrbijo tudi za to, da bo pot v šolo in domov za otroke varna in prijetna. V akciji Varna pot v šolo, ki poteka po nekaterih osnovnih šolah v Mestni občini Koper, redarji in policisti prvošolčkom najprej predstavljajo svoje delo, opremo in službena vozila, nato pa z njimi varno in pravilno prečkajo prehod za pešce. Prav tako so prisotni pri izvedbi kolesarskih izpitov, ki trenutno potekajo na več osnovnih šolah.

Občinsko redarstvo sicer že vrsto let dobro sodeluje s Policijsko postajo Koper na različnih delovnih področjih.

Občina zaključuje sanacijo tlakovane poti ob parkirišču za Barko

Mestna občina Koper bo v kratkem sanirala tlakovano pot pred poslovnim objektom Barka, ki so jo poškodovale korenine bližnjih dreves. Delavci Marjetice Koper so dela začeli prejšnji teden, nova tlakovana pot bo dokončana do konca tega tedna.  

Potko, kjer se vsakodnevno sprehaja veliko število ljudi, so korenine bližnjih dreves poškodovale do te mere, da je postala težko prehodna in nevarna. Koprska občina je pristopila k sanaciji poti, dela od minulega tedna naprej izvaja podjetje Marjetica Koper. Delavci so najprej odstranili poškodovane betonske plošče in dotrajan asfalt, nasuli zemljo in hkrati pot, ki še naprej zadošča potrebam ljudi, zožili.

Delavci bodo del prehodne poti z okolico tudi ozelenili. Dostopno pot med drevesi, kjer bodo stale klopce, bodo na novo asfaltirali, ob tem pa postavili še robnike. Dela bodo zaključena v tem tednu.

Od ponedeljka lahko glasujete za 181 projektnih predlogov naših občanov

V ponedeljek se začne glasovanje o projektnih predlogih, ki so jih v okviru participativnega proračuna Predlagam – odločam/Propongo – decido za leti 2021 in 2022 predlagali občanke in občani. Komisija za participativni proračun je letos v obravnavo prejela 322 predlogov, od katerih jih je na glasovanje uvrstila 181. Izbrani predlogi bodo uradno objavljeni 25. septembra in do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje uvrščeni v predlog proračuna za prihodnji dve leti.  

Koprska občina z nadaljevanjem projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido izvaja nov participativni proračun, ki bo veljal za proračunski leti 2021 in 2022. Na ta način je tudi letos občanke in občane vključila v proces odločanja o načinu razporejanja in porabe proračunskega dela denarja. Za uresničitev projektov je letno namenila 480 tisoč evrov, ki jih bo enakomerno – po 80 tisoč evrov za vsako – razdelila po posameznih območjih izvajanja projekta. Za obe leti skupaj bo tako namenila 960 tisoč evrov.

Občanke in občani so v prvi fazi oddali 322 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija za participativni proračun v sestavi Borut Jerman (predsednik), Viljan Tončič, Alenka Čurin Kavre, Igor Marasovič in Matic Primc. Na glasovanje jih je uvrstila 181, o katerih se bodo občanke in občani odločali od 14. do 21. septembra 2020, do polnoči.

Glasujejo lahko vsi občani, ki bodo na dan glasovanja dopolnili vsaj 15 let starosti. Za glasovanje v spletni aplikaciji predlagam-odlocam.koper.si bo treba vnesti številko EMŠO in druge predpisane podatke, bo pa v tem časovnem obdobju mogoče glasovati tudi osebno v vložišču MOK ali na sedežih krajevnih skupnosti. Pri glasovanju v vložišču ali na sedežih krajevnih skupnosti bo na lokaciji zagotovljen računalnik z dostopom do glasovalnega dela aplikacije, na voljo bo tudi tehnična pomoč.

Občani in občanke bodo lahko glasovali le za projekte znotraj izbranega območja, pri izbiri pa se bodo morali omejiti na košarico projektnih predlogov, katerih skupna vrednost ne bo presegala zneska 160.000 evrov, ki je zagotovljen za posamično definirano območje participativnega proračuna.

Spletna aplikacija bo 21. septembra ob polnoči onemogočila glasovanje, na podlagi zbranih glasov pa izdelala seznam projektov s številom glasov, ki jih je posamezen projekt prejel.

Komisija bo nato oblikovala prednostni seznam projektnih predlogov, ki ga bo javno objavila 25. septembra. Izbrani projekti bodo do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna za leti 2021 in 2022.

Več o projektih in načinu glasovanja si lahko preberite na strani predlagam-odlocam.koper.si.

Rok za prijavo za najem kavarne Loggia se izteče 15. septembra

Mestna občina Koper išče najemnika za poslovni prostor kavarna Loggia. Izklicna cena za najem prostora ostaja 2.600 evrov na mesec, pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena za nedoločen čas. Občina bo pred oddajo prostorov na svoje stroške obnovila in uredila ogrevalni ter prezračevalni sistem. Rok za oddajo ponudb je torek, 15. september, do 12. ure. 

Poslovni prostor na osrednjem mestnem trgu se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, občina bo na svoje stroške obnovila in uredila ogrevalni ter prezračevalni sistem v objektu, medtem ko bo izbrani ponudnik moral za usposobitev prostora zagotoviti lastna finančna sredstva. Prijavitelj mora ponudbi priložiti opis nameravane investicije in terminski plan izvedbe ter datum začetka opravljanja dejavnosti. Vsa dodatna vlaganja, ki bodo povečala gradbeno vrednost prostora, bosta novi najemnik in Mestna občina Koper urejala z aneksom k najemni pogodbi.

Obvezna priloga k ponudbi sta tudi dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih mesečnih najemnin in dokazilo o referencah v gostinski dejavnosti (dokazilo o najmanj enoletnem neprekinjenem delovanju v gostinski dejavnosti in izpisom prometa iz dejavnosti za to leto oziroma izjava o dosedanjem opravljanju gostinske dejavnosti z natančnim opisom). Ponudnik mora poleg tega imeti bonitetno oceno najmanj 6 po pravilih Basel II.

Ker si občina želi, da bi kultno mestno kavarno v roke dobili izkušeni gostinci z dolgoletnimi izkušnjami in jasno začrtano podjetniško zgodbo, ki bo oživila in na novo ovrednotila osrednji del koprskega mestnega jedra, je obvezna priloga k ponudbi tudi natančna opredelitev vsebine programa. Izbrani najemnik bo moral o izvedbi aktivnosti Mestni občini Koper poročati enkrat letno.

Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru na telefonski številki 05 6646 375 (Jana Živec) ali 05 6646 286 (Patricija Butinar Griparič).

Rok za prijavo je 15. september, do 12. ure, ponudb, ki bodo prispele po tem roku, občina ne bo upoštevala. Vse prispele ponudbe morajo biti zaprte in pravilno označene ter morajo vsebovati vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilo o vplačani varščini za resnost ponudbe. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 17. septembra, ob 10. uri, v prostorih občinske uprave Mestne občine Koper (Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje).

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-oddajo-poslovnega-prostora-v-najem-kavarna-loggia/.

Evropski teden mobilnosti oživlja parkirišča

Mestna občina Koper se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, najbolj razširjenji kampanji na področju trajnostne mobilnosti na svetu. Program letošnjega tedna mobilnosti se bo odvijal na izpraznjenih parkiriščih v mestnem jedru, na katerih občina pripravlja pestro dogajanje za šole, stanovalce in širšo javnost. V času od 14. septembra, od 13. ure, do 22. septembra, do 19. ure, bo na parkiriščih na delu Trga Brolo, Garibaldijevi ulici in na Nazorjevem trgu veljala popolna zapora.

Cilj kampanje, ki poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom, je spodbuditi evropske lokalne skupnosti, da uvedejo in promovirajo trajnostne prometne ukrepe, hkrati pa povabijo prebivalce k uporabi alternativnih oblik prevoza. Letošnji teden mobilnosti bo potekal tudi na izpraznjenih parkiriščih, na katerih bo Mestna občina Koper pripravila program, s katerim želi opozoriti na dejstvo, da uporaba javnega prostora v urbanih središčih za parkiranje vozil, ki po raziskavah stojijo na mestu skoraj 24 ur na dan, ni smiselna. V Park(irnem) tednu bodo obiskovalci spoznali, kako je parkirišča z umikom prometa iz mestnih jeder možno izkoristiti za vsebine, ki izboljšujejo kakovost zraka in posledično bivanja.

Del parkirišča na Trgu Brolo bo zaživel kot park za javnost, s knjižnico na prostem. Obiskovalci bodo lahko na ležalnikih prebirali knjige, prisluhnili pripovedi pravljic ali preprosto počivali ob brskanju po medomrežju. Spoznali bodo tudi Bibliobus, hkrati pa na delavnicah reciklirali različne materiale in jih obnovili v uporabne izdelke. Tudi parkirišče na Garibaldijevi ulici bo v naslednjem tednu v novi preobleki, in sicer bo tam stalo igrišče, ki bo gostilo otroke iz vrtcev in osnovnih šol. Nazorjev trg bo gostil dvorišče za okoliške stanovalce, ki bodo lahko uporabljali napihljiva igrala, čas si bodo krajšali z družabnimi igrami, pripravljajo pa še piknik Spoznaj soseda.

Osrednji dogodek bo v soboto, 19. septembra, na Pristaniški ulici, Carpacciovem trgu in v Taverni. Prizorišče bo oblikovano na način pešbus postaj – tematskih otokov, kjer se bo predstavilo kar 30 društev in ponudnikov, ki delujejo na področju varovanja okolja, zdravja in trajnostne mobilnosti. Z obiskom stojnic bodo obiskovalci zbirali žige in praktična darila. Zanimiv bo tudi spremljevalni program, ki bo ponudil številne plesne točke in osrednjo gledališko-glasbeno-animacijsko predstavo za otroke Gibi gib kih, življenja je navdih. V sklopu dogodka Zmagujmo z žogo bodo na Carpaccievem trgu socialno ogroženi otroci prejeli žoge, s številnimi električnimi vozili pa se bodo lahko obiskovalci odpravili na testne vožnje. Organizirana bosta tudi ustvarjalnica in kolesarski poligon za otroke.

Za spodbujanje hoje v šolo bo na nekaterih šolah ponovno zaživel Pešbus, ki bo potekal celotno šolsko leto. Z njim se otroci v šolo odpravijo peš, in sicer v organizirani skupini, po stalnem urniku, varnih poteh in v spremstvu starejših. Od 16. do 22. septembra bosta mestni in primestni prevoz v MOK za vse uporabnike brezplačna.

Zaradi izvedbe programa bodo zaprta parkirišča na delu Trga Brolo, Garibaldijevi ulici in na Nazorjevem trgu. V času zapore bo z obstoječo dovolilnico mogoče parkirati na parkiriščih za tržnico izven zapornic, na Ukmarjevem trgu in na parkiriščih ob Kopališkem nabrežju. Koprska občina v tem tednu spodbuja tudi uporabo urejenih parkirišč P + R, in sicer ob Semedeli oziroma ob glavni avtobusni postaji. Ob tem je za dostavo in ostale dostope možno koristiti brezplačno Kurjerco, ki je za poziv dosegljiva na številki 051 488 000.

Program in vse aktivnosti, ki jih bo MOK izpeljala v skladu z navodili in priporočili NIJZ, so podrobno predstavljeni na osrednji spletni strani Evropskega tedna mobilnosti v MOK www.etmkoper.si.