Casa Veneziana

Srednjeveška ureditev Case Veneziane je nastala po 13. oziroma 14. stoletju, torej v beneškem obdobju razširitve mesta po celotnem predelu otoka. Njeno ime sega v obdobje med leti 1920 in 1930, ko jo je vodja spomeniško varstvene službe v Trstu Ferdinando Forlati v svojih skicah imenoval Casa Veneziana.

Stavba je zanimiva tudi zato, ker se je celotna zidana struktura v urbani in arhitekturni zasnovi v veliko elementih ohranila do danes.
Na področju Ribiškega trga je potekala stara linija obzidja mesta Koper, ki je morala nastati pred predajo mesta Benetkam oz. pred njegovim uporom, ko so Benečani v celoti porušili mestno obzidje.Casa Veneziana predstavlja vzhodno stranico Ribiškega trga kot enega najpomembnejših koprskih obodnih trgov.
Z arheološkimi raziskavami je bil odkrit ohranjen segment srednjeveškega obzidja kar je potrdilo domnevno linijo starega obzidja.

S sanacijo in rekonstrukcijo objekta so prišli do izraza nekateri najpomembnejši primeri koprske srednjeveške arhitekture. Linija starega obzidja je ponazorjena s kamnitim zidom v zahodnem delu atrija, v dvorani so odlično prezentirane kamnite srednjeveške stopnice postavljene na nove jeklene traverze, ohranjena so gotska okna ter ponazorjen omet iz različnih časovnih obdobij.

Kontakt in lokacija

Dostop z avtobusom: DA

Ponudba