Cerkev Karmelske matere božje (Pregara)

Pregarska cerkev je kvadratne longitudinalne zasnove, zgrajena leta 1906 v neoromanskem slogu. 

Na začetku je visoko postavljeni kor, sloneč na dveh kamnitih stebrih s kockastima kapiteloma. Glavni oltar je delno sezidan iz kamna, delno pa lesen. Marmornate stopnice vodijo do oltarja, ki nosi lesen kip Karmelske Matere Božje z Jezuščkom in škapularjem v roki. Kip je izdelal Ferdinand Perathonen iz Valgardene leta 1904. Najbrž sta istega datuma tudi stranska kipa sv. Roka in sv. Antona. Na oltarju sta še dva angela Kerubina iz leta 1918, ki ju je stesal Adolf Vogel iz Hala pri Innsbrucku. Vsi kipi so leseni in v naravni velikosti. Stranska oltarja v ladji sta enako oblikovana. Desni je posvečen Srcu Jezusovemu, levi pa sv. Jožefu. Oba kipa je izdelal mojster A. Vogel.

Kontakt in lokacija

Ponudba