Cerkev Karmelske matere božje (Puče)

Kamnita plošča z glagolskim napisom nam pove, da je bila cerkev zgrajena leta 1571.

Cerkev je bila restavrirana in podaljšana leta 1715, leto kasneje pa je bila ob cerkvi zgrajena zakristija in preslica na dva zvona. Leta 1927 je slikar samouk Antonio Pribac, cerkveni oltar  poslikal. Danes ima cerkvica pravokotno enoladijsko obliko in zakristijo na levi strani. Ima kamniti oltar z Marijinim monogramom in dvema stebroma, ki nosita razpeto trikotno atiko ter nišo, v kateri je shranjena lesena plastika Marije z Jezusom oblečena v blago. Potem so še v stranskih oltarjih podobe sv. Jožefa, sv. Štefana, sv. Roka in sv. Boštjana. Zadnja dva svetnika prihajata iz podrtih cerkvic. Sv. Rok iz kapelice, ki je stala ob vodnem izviru Breč. Sv. Boštjan pa iz ravno tako podrte cerkvice sv. Fabijana in Sebastijana v Poljanah.

Kontakt in lokacija

Ponudba