Cerkev Marije Snežne (Gradišče)

Cerkev stoji na prazgodovinskem gradišču, v njeni bližini so že pred leti našli več predmetov iz železne dobe. 

Pravijo, da je bilo tu že pogansko svetišče in da današnje samo nadaljuje izročilo čaščenja Boga na tem kraju. Posebno vlogo je imelo v času turških vpadov. Cerkev so obdali s taborskim zidom in vanj so se zatekali domačini iz okoliških vasi. Leta 1663 so cerkvi dozidali prezbiterij, dve leti kasneje pa je bila dograjena cerkvena ladja. Cerkev je bila obnovljena leta 1775 in leto kasneje posvečena, to dokazujeta kamniti plošči, vzidani na zunanji strani prezbiterija in nad vhodnimi vrati. Po letu 1960 so cerkev zanemarili, oropana je bila skoraj vse notranje opreme, tudi oltarne slike s podobo Marije z Jezusom in Jožefom. Leta 1995 so domačini cerkev obnovili, in še danes je priljubljena romarska točka.

Kontakt in lokacija

Ponudba