Cerkev sv. Andreja (Koštabona)

Na koncu vasi stoji na pokopališču tudi cerkev sv.Andreja, ki je bila zgrajena leta 1456. 

V tem obdobju je bil zgrajen tudi gotski prezbiterij, ki je danes preurejen v zakristijo. V 18.stoletju so cerkev barokizirali, krasijo pa jo trije oltarji s skulpturami in slikami iz istega obdobja. Lesene oltarne menze (antipendiji) z izrezljanimi reliefi iz 17.stoletja so bili restavrirani. Zvonik poleg cerkve je bil najverjetneje zgrajen tudi v 17.stoletju.

Kontakt in lokacija

Ponudba