Cerkev sv. Bassa

Cerkev svetega Bassa stoji v sklopu prastare mestne pozidave na Prešernovem, nekdaj Da Pontejevem trgu z istoimenskim vodnjakom. Cerkev je nekdanji hospicij Sv. Nazarija in je iz konca 16. stoletja.

Zadnjikrat je bila močno predelana leta 1731. Cerkev se ponaša z milostnim Križanim. Gre za razpelo, ki je nastalo med 12. in 13. stoletjem in je eno izmed najstarejših ohranjenih upodobitev Križanega na naših tleh. Pomemben pa je še po nečem, in sicer v njem lahko sledimo celotnemu razvoju različnih teoloških vidikov razumevanja in upodabljanja Kristusovega poslanstva in njegovega trpljenja na križu, v času od Gregorja Velikega, ob koncu dobe Karolingov pa vse do postreformacijskega časa v baroku.

 

 

Kontakt in lokacija

Kontakt:

Lokacija: Prešernov trg 3, 6000 Koper - Capodistria

Ponudba