Cerkev sv. Helene (Podpeč)

Cerkev Sv. Helene izhaja iz leta 1489 je brez zvonika, vendar je imela zanimive freske, ki so bile poslikane v njeni notranjosti iz 15. stoletja, danes se freske nahajajo v Pokrajinskem muzeju v Kopru. 

Tudi sklepnika sv. Helene in sv. Roka so sneli s pročelja cerkve in ju prinesli v Loko. Iz časa pred 1489 sta ohranjena gotski prezbiterij, v katerem danes stoji le betonska oltarna miza in gotsko okno v ladji. Cerkev je bila prezidana leta 1903, vendar je zaradi fliša in plazovitega terena poškodovana.

Kontakt in lokacija

Ponudba