Cerkev sv. Kozme in Damijana (Koštabona)

Cerkev, posvečena mučencema, zavetnikoma zdravja, nekoč veljala za romarsko cerkev, leži ob samem vhodu v vas, kjer je nekoč bilo svetišče boginje zdravja Bone. 

Najstarejši arhitektonski elementi, prezbiterij, kjer so vklesane še prvine gotskih oblik in del južne ladje, so iz 15.stoletja. Na zunanji strani cerkve ob vratih je na kamniti plošči vklesana letnica 1446. Cerkev ima poleg glavnega oltarja še štiri oltarje. Glavni oltar je zgodnje baročen z renesančnimi elementi, razdeljen pa je na tri niše. Osrednjo nišo krasi Marija z Jezusom, stranski dve pa zavetnika vasi, sv.Kozma in sv.Damjan.Ob oboku, ki loči cerkveno ladjo od prezbiterija, sta stranska lesena oltarja, ki ju krasijo slike slikarja Bartolomeja Gianellija. Levi oltar krasi sv.Boštjan, desni pa sv.Anton.Ostala dva oltarja sta tudi lesena, levi oltar predstavlja slike sv.Lucije, sv.Katarine in sv.Apolonije, desni oltar pa predstavlja Kristusa z učencema na poti v Emavs.Cerkev ima še leseno prižnico, kropilnik in krstni kamen ter kor z novimi orglami.Na zunanji strani cerkve so na kamnih vklesana znamenja iz predkrščanske dobe (rogovi s krono in drugi) in krščanske dobe (sidro, napis IHS,…). Ob cerkvi stoji kamnit zvonik iz 19.stoletja, prekrit s strešniki.

Kontakt in lokacija

Dostop z avtobusom: DA

Ponudba