Cerkev sv. Križa (Rakitovec)

Leta 1520 je cerkev zgradil Jakob Tripa, katera predstavlja še danes središče vasi. 

Obnovljena je bila leta 1870, od 1995 leta pa je vpisana kot umetnostni in arhitekturni spomenik. Zvonik poleg cerkve je bil med 2.svetovno vojno porušen, na njegovem mestu danes stoji neprimerna zgradba oziroma stebri na katerih stoji zvon.

Kontakt in lokacija

Ponudba