Cerkev sv. Marije (Bezovica)

Pod vasjo Bezovica, kjer izvira reka Rižana, se nahaja Marijina cerkev, ki jo je leta 1753 v čast Mariji dal zgraditi domačin Zuanne Scoria (Ivan Škorja) iz vasi. 

O nastanku božjepotne cerkve sta ohranjeni dve sorodni pripovedi. Prva pravi, da so nekoč ob izviru našli čudovito Marijino podobo. Njeno skrivnostno poreklo jih je spodbudilo, da so ji postavili prvo cerkvico.

Druga zgodba, ki je predvsem med domačini bolj pripovedovana, pa pravi, da se je na izviru Rižane prikazovala Marija in hotela, da ji tukaj sezidajo cerkev ter prihajajo prosit milosti.

Cerkev je bila predvsem zatočišče romarjev iz bližnje in daljne okolice.

Povezana slika

Kontakt in lokacija

Ponudba