Cerkev sv. Marije Magdalene (Smokvica)

Cerkev je leta 1422 posvetil škof Jeremija Pola. 

Prvič je bil restavrirana leta 1580, nato jo je ponovno posvetil škof Francesco Zeno leta 1665. Cerkev je bila kasneje najverjetneje ponovno obnovljena leta 1795, na kar spominja letnica, vklesana nad vhodnim portalom. Tlakovana je z velikimi kamnitimi ploščami. Lesen oltar krasi slika Marije z otrokom in svetniki (olje na platno), v atiki pa je upodobljen sv.Anton. Na levi strani cerkve je 12 metrski zvonik, pokrit s korci, zgrajen leta 1887.

Kontakt in lokacija

Ponudba