Cerkev sv. Martina (Zazid)

Cerkev je bila zgrajena na koncu 16.stoletja oziroma na začetku 17. stoletja.

Glavni oltar krasijo leseni kipi iz konca 18.stoletja, stranski oltar pa je posvečen sv.Antonu. Nad vhodom v cerkev je vklesan napis z letnico 1697, ki naj bi predstavljala letnico nastanka cerkve. Poleg cerkve stoji 15 metrov visok zvonik, zgrajen iz kamna, ki je bil v zadnjih letih obnovljen.

Kontakt in lokacija

Ponudba