Cerkev sv. Simona in Jude (Pregara)

Cerkev je bila zgrajena v 17.stoletju, zanimiva pa je predvsem po zunanjih arhitekturnih detajlih in kakovostni notranji opremi.

Glavni leseni oltar posvečen sv.Simonu in Judi, ima tri niše, v katerih so nekoč stali kipi treh svetnikov in Matere božje. Kipci so žal ukradeni. Pred oltarno menzo stoji lesen antipendij s sliko sv. Pavla. Leseni levi stranski oltar je posvečen sv.Krištofu. Ob vhodu v cerkev stoji lepo oblikovan kamnit kropilnik, v levem kotu pa preprost krstilni kamen. Vhodni portal cerkve je kamnit, na pročelju pa visi zvon na preslico.

Kontakt in lokacija

Ponudba