Cerkvica sv. Jakoba

Ob Fonticu stoji cerkvica sv. Jakoba, zgrajena iz lepih klesancev.

Nenavadna fasada brez okenskih odprtin in predimenzioniran portal pričata, da je doživela v preteklosti vrstvo predelav. Pravokotni tloris z ravno zaključenim prezbiterijem, oblika okenskih odprtin ter dva fragmenta predromanske plastike na severni steni, ki sta sicer ostanek starejšega sakralnega objekta, pričajo, da je zgradba zelo stara. Stolpič na terenu strehe pa je nedvomno kasnejši dodatek. V celoti je cerkvica zaradi heterogene čelne partije zelo samosvoja arhitektura, ki ji pripada v mestu posebno mesto.

Kontakt in lokacija

Ponudba