Frančiškanski samostan Koper, cerkev svete Ane

Do druge svetovne vojne je bil to eden najbogatejših sakralnih ambientov daleč naokoli, ki je hranil bogato knjižnico in slikarsko zbirko znanih slikarjev kot so Benedetto Carpaccio, Girolamo Santacroce, Vivarini, Palma mlajši idr., ki so krasili samostansko cerkev, v presbiteriju pa je bil velik renesančni triptih Cima da Conegliana.

Danes lahko v cerkvi občudujemo dragocene poznogotske korne klopi iz  konca 15. stoletja in baročne orgle. Po drugi svetovni vojni je bil podržavljen samostan spremenjen v zapore. Cerkev je bila vse do 16. stoletja posvečena sv. Mariji Angelski, ko so jo preimenovali v cerkev sv. Ane.

Kontakt in lokacija

Kontakt:

Lokacija: Destradijev trg 10A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Ponudba