Mestni stolp

Mestni stolp, ki ima v osnovi vse značilne poteze romanske utrdbene arhitekture, naj bi zrasel že v 12. stoletju, vendar o tem ni zanesljivih podatkov.

Rekonstruiran naj bi bil med leti 1418 in 1480. Že v dobi oglejskih patriarhov je predstavljal utrjeno obrambno točko in tak značaj ohranil tudi v začetnem beneškem obdobju. Z južne strani je bil prek arkadnega mostu povezan s palačo vicedomov, ki je gledala na prehod med glavnim trgom in Brolom. Kvadrifore, ki se odpirajo v četrtem nadstropju, izvirajo verjetno iz 17. Stoletja, tako kot piramidalni sklep na poligonalnem nastavku, ki se zgleduje po oglejskem tipu zvonika. Velika ura sredi stolpa naj bi izhajala iz leta 1463. Pred vhodnimi vrati je bilo kamnito stopnišče, od koder je občinski glasnik skliceval meščanstvo in mu naznanjal sporočila in razglase podestatov. Veliki zvon, ki je mojstrovina beneške livarne mojstra Jakoba, je iz leta 1333 in ga konec 15. Stoletja omenja tudi Marin Sanudo. Zvonovi v mestnem stolpu so skozi stoletja uravnavali mestno življenje, saj so klicali k maši, delu, počitku, oznanjali pa tudi nesreče, požare, neurja, bolezni, brodolome, meglo in vojne nevarnosti. Pred leti povsem obnovljen mestni stolp omogoča lep razgled po mestu in okolici, hkrati pa je s svojo presegajočo višino odlična markacija, ki označuje mestno središče.

Zvon sv. Nazarija je najstarejši zvon v Sloveniji. Ulit je bil v Benetkah v livarni mojstrov Jakoba in Nikolaja 6. sep­tembra leta 1333. Po pisnih virih je bilo takrat za koprsko kat­edralo ulitih pet zvonov. Koprčani so skozi dolga stoletja s pono­som uspeli ohraniti ta častitljivi zvon sv. Nazarija, ki je simbol trdoživosti mesta in se z dostojanstvom vere še vedno oglaša izza lin mestnega stolpa nad trgom Platea Comunis (danes Titov trg).

Mestni stolp na Titovem trgu, služi danes kot razgledna točka. V zimskem času so vstopnice za ogled mestnega stolpa na voljo v TIC-u Koper (v Prertorski palači).

 

Zimski urnik

Vsak dan

9:00 – 16:30

Poletni urnik

Vsak dan

9:00 – 19:30

 

Cenik: od 2,5€ – 3,5€

Kontakt in lokacija

Kontakt:

TIC Koper, Titov trg 3, 6000 Koper
T: +386 5 664 6403, E: tic@koper.si

Ponudba