Poljanska buža (Puče)

Poljanska buža je skoraj 900 m dolg in 87 m globok obdobni ponor, torej najdaljšo jamo v Šavrinskem gričevju.

V vhodnem delu je ovalne oblike, saj je razvit v spodnjem delu apnene plasti za tem pa ima trikoten oz. pravokoten prečni prerez. Pri tem tvori strop spodnja ploskev apnenca, v stenah pa so razgaljene plasti laporja in peščenjaka. Rovi so le v osrednjem delu jame do sedem metrov široki in štiri metre visoki. Pred tem pa v poprečju ne dosežejo višine polovice metra.

Kontakt in lokacija

Ponudba