Rotunda sv. Janeza Krstnika (krstilnica)

Rotunda Janeza Krstnika se danes imenuje Rotunda Karmelske matere božje.

Zgrajena je v romanko-gostkem stilu. Krstilnica je bila zgrajena v 10. in 12. stoletjem in je ohranila značilnosti romanske arhitekture. Temeljitejše predelave je doživela okoli leta 1317, ko je bila zgrajena nova opečena kupola in poslikana s podobo Kristusa Pantokratorja, dopolnjen glavni vhod s trikotno konzolno strešico in napisnimi ploščami. Kasneje je krstilnica doživela baročne predelave, še posebej v notranjščini; med letoma 1933 in 1935 je bila krstilnica obnovljena po načrtih arhitekta Ferdinanda Forlatija. Odstranjene so bile stavbe v njeni okolici, v notranjščini pa vsa baročna stenska dekoracija. Dela niso bila dokončana zaradi pomanjkanja financ in bližajoče se vojne. Od leta 1976 je bila krstilnica zaradi slabega stanja zaprta, saj je bila nujno potrebna obnove. Obnovitvena dela so potekala postopoma tako, da je obnovljena krstilnica v letu 2005 bila ponovno odprta.  (vir: Jože Pegan – prospekt krstilnice)

Kontakt in lokacija

Ponudba