Mestna občina Koper pripravlja delavnice o prihodnosti prostora občine

 

Mestna občina Koper bo v četrtek, 23. januarja 2020, začela izvajati delavnice za preveritev strateških ciljev prostorskega razvoja občine. Ker gre za zahteven zakonodajni postopek, bodo občanke in občani na delavnicah dobili vse najpomembnejše informacije o pripravi in postopku sprejemanja OPN-ja.

Z delavnicami, zaokroženimi pod naslovom Urejajmo prostor – Gestiamo insieme il territorio, želi Mestna občina Koper občanke in občane vključiti v proces priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), najpomembnejšega razvojnega dokumenta vsake lokalne skupnosti, in spodbuditi razumevanje prostorskega načrtovanja, krepiti participacijo v družbi ter zavedanje, da je prostor omejena dobrina.

V ta namen je MOK pripravila šest interaktivnih delavnic, na katerih bo skupaj z občani in občankami začrtala prihodnost občinskega prostora, posebno pozornost pa bodo namenili načelom urejanja prostora in smernicam, ki jih je pri tem treba upoštevati.

»Naj nikomur ne bo nerodno priznati, da ne pozna vseh podrobnosti izjemno zapletenega prostorskega urejanja v Sloveniji,« je občankam in občanom na srce položil župan Aleš Bržan in jih pozval, naj se na delavnicah čim bolj natančno seznanijo s predpisanimi načini urejanja, rabe in varstva prostora. »Kar pet tisoč pobud za spremembo namembnosti iz kmetijskega v stavbno zemljišče, ki smo jih na občini že prejeli, priča o tem, da se ne zavedamo, da so kmetijska zemljišča eden izmed naših ključnih neobnovljivih naravnih virov,« je opozoril in izrazil željo, da bi OPN čim bolj aktivno sooblikovali tudi občanke in občani. »Svoj razvoj začrtajmo skupaj! Učinkovito zavarujmo svojo naravno in kulturno dediščino. Postanimo okoljsko in prostorsko odgovorna občina, v kateri občanke in občani ter gospodarstvo pozorno skrbijo za svoj življenjski prostor in s svojo vizijo ter ravnanjem dajejo zgled ostalim lokalnim skupnostim. Iz občine, ki zamuja, postanimo občina, ki vodi,« je sklenil Bržan.

Delavnice bodo od 23. januarja do 11. februarja 2020 potekale na šestih lokacijah:

LOKACIJA DATUM
Zadružni dom Šmarje Četrtek, 23. januar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Škofije Torek, 28. januar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Sv. Anton Četrtek, 30. januar 2020, 17.30‒19.00
Zelena dvorana Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper Torek, 4. februar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Gračišče Četrtek, 6. februar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Dekani Torek, 11. februar 2020, 17.30‒19.00

Ko bo osnutek OPN-ja pripravljen, ga bo MOK predvidoma maja letos predstavila po krajevnih skupnostih, nato bo posredovan v pridobitev in uskladitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. Konec leta 2020 bosta sledili javna razgrnitev in javna obravnava, OPN pa naj bi dokončno sprejeli predvidoma konec leta 2021.

Boljše avtobusne povezave z mestom v mesecu kulture

Mestna občina Koper bo v mesecu kulture zagotovila dodatne avtobusne prevoze med Koprom in Sv. Antonom. Gre za prvega od skupno 36 projektov, ki jih bo občina uresničila v okviru participativnega dela proračuna.

Dodatne odhode avtobusov bo Mestna občina Koper zagotovila v okviru obstoječe javne službe, ki jo izvaja družba Nomago, d. o. o. Predhodno je morala pridobiti tudi soglasje koncendenta, Ministrstva za infrastrukturo. Nov režim bo veljal med 1. in 29. februarjem, avtobusi bodo v tem obdobju vozili bolj pogosto, in sicer po urniku, ki bo prilagojen tako dopoldanskim aktivnostim (služba, šola, jutranji opravki) kot popoldanskim in večernim prireditvam. Vozili bodo tudi ob sobotah in nedeljah, od predvidoma 7.30 dalje, zadnji odhodi iz Kopra so predvideni približno ob 22.30. Vozni red je sicer še v pripravi, objavljen bo na uradni spletni strani www.koper.si in na portalu https://ekopercapodistria.si/.

Pobudo za povečanje frekvenco avtobusov na relaciji med Koprom, Bertoki, Pobegi in Sv. Antonom so podali tamkajšnji krajani, ki si želijo boljše avtobusne povezave med naselji oziroma z mestom. Kot so zapisali, želijo na ta način svojim sokrajanom omogočiti enake možnosti dostopa do prireditev, ki se bodo v mesecu kulture odvijale v mestu in obratno. Verjamejo, da bodo na ta način marsikoga spodbudili, da popoldneve in večere preživijo v družbi, na eni od številnih prireditev, ki jih bodo v februarju organizirala koprska kulturna društva in ustanove.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper išče direktorja

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, ki bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Kandidati se lahko prijavijo do petka, 31. januarja.

Na razpis za delovno mesto direktorja se lahko prijavi oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna, ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne smeri, najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, ima vodstvene in organizacijske sposobnosti, znanje italijanskega jezika in ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje. Kandidat mora prijavi priložiti življenjepis z navedbo formalne izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih znanj ter veščin, program dela za mandatno obdobje in potrdilo o nekaznovanosti.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, lahko prijavo oddajo do petka, 31. januarja 2020, in sicer v zaprti označeni kuverti, priporočeno na naslov Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja JSS MOK«.

Odprt je javni razpis za prodajne hiške in javne površine v Kopru

Mestna občina Koper z javnim razpisom išče najemnike prodajnih hišk na Semedelski cesti, Ukmarjevem trgu in Potniškem terminalu ter najemnike drugih delov javnih površin v Mestni občini Koper. Rok za prijavo je 3. februar.

Za prodajne hiške se lahko prijavijo tisti, ki jih zanimajo prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo, tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti, okrasnega nakita domače obrti, keramičnih, glinenih in steklenih izdelkov ter umetnin. Prav tako se v hiškah lahko prodajajo majice, kape in drugi promocijski material Kopra oziroma Slovenije, pa tudi vino, olje, med, tartufi in drugi tipični istrski in slovenski izdelki oziroma druga dodatna, tudi gastronomska ponudba, ki pomeni pestrost izbire. Na drugih javnih površinah pa se obiskovalcem lahko oddajajo v najem štirikolesniki, skuterji, skiroji, kolesa in druga električna vozila oziroma druga turistična ponudba, ki pomeni popestritev turistične ponudbe Kopra, ter prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci …).

Sicer bo ustreznost vsebine prijave ocenila komisija. Javni razpis je dostopen na občinski spletni strani www.koper.si, rok za prijavo na razpis je 3. februar. Za dodatne informacije se vsi zainteresirani lahko obrnejo na Mestno občino Koper na telefonsko številko 05 6646 216 ali na e-naslov turizem@koper.si.

Obvestilo – prijava škode zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo, da so potencialni oškodovanci posledic neugodnih vremenskih razmer v tekoči kmetijski proizvodnji, v času med 11. junijem in 24. avgustom 2019, na dom prejeli obrazce za prijavo škode.

 

Obrazce mora nosilec kmetijskega gospodarstva izpolniti, podpisati in s priloženimi dokazili dostaviti v glavno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, do vključno 15. januarja 2020. Podatke navedene na obrazcu (vnešene v aplikacijo AJDA) bodo preverile občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, v sodelovanju s kmetijskimi inšpektorji.

 

Za pojasnila se lahko obrnete na Valterja Kozloviča – telefonska številka 05 66 46 244.

V Kopru svetlobna instalacija za opazovanje sončnega zahoda

Ta konec tedna bodo v novem mestnem parku ob Semedelski promenadi postavili prav posebno svetlobno instalacijo – Solocular, ki je namenjena opazovanju sončnega zahoda v različnih letnih časih. Sonce bo skozi svetlobni krog mogoče opazovati v soboto, 28., in nedeljo, 29. decembra, med 15.30 in 16.30.

Svetlobna instalacija je del večjega projekta, imenovanega Sončni koledar, ki sta ga zasnovala medijski umetnik in neodvisni kurator Martin Bricelj Baraga ter DJ, glasbeni producent in zvočni umetnik Zergon. Umetnika sta se poigravala z rdečkasto naravno svetlobo, ki jo v določenem trenutku obkroži resnično tanka linija umetne bele svetlobe. Ker se opazovanje sonca spreminja glede na letni čas, mora opazovalec najti pravi položaj, da lahko ujame trenutek, ko sonce zaide točno v sredino svetlobnega obroča. »Ti položaji so označeni na tleh pred instalacijo s subtilnimi znamenji, pikami, ki spominjajo na sončno uro, hkrati pa spominjajo na žarke, ki sevajo iz instalacije,« sta še zapisala v opisu projekta.

Instalacija je sestavljena iz preprostega kroga z LED svetlobnim obročem, ki ga čez dan napaja sonce, zvečer pa oddaja prijetno toplo svetlobo, njen namen pa je lažje opazovanje sonca in sončnega zahoda, ki se zaradi svetlobnega kroga obarva v prijetne barve.

Kolesarska in pešpot na Ankaranski cesti je končana

Te dni se je zaključila tudi ureditev manjkajočega odseka kolesarske steze in pešpoti na Ankaranski cesti, med krožiščem pri vhodu v Luko Koper in krožišču pri Rotondi. Gre za 250 metrov dolg odsek, ki bo smiselno dopolnil obstoječo mrežo kolesarskih in pešpoti na tem območju ter tako zagotovil udobno, uporabniku prijazno in varno uporabo mestne infrastrukture.

 

Dela so predvidevala zamenjavo zgornjega ustroja, obnovo robnikov in utrditev terena, na katerem so na novo uredili dvopasovno kolesarsko stezo in pešpot skupne širine pet metrov. V okviru naložbe so med pešpotjo in ograjo uredili tudi zelen pas in ob zelenici postavili klopi, koše za smeti in koše za pasje iztrebke ter zasadili nekaj dreves in grmovnic.

Izvajalec del je bila družba CPK, d. d., ki je bila izbrana prek javnega razpisa. Vrednost naložbe je znašala 95.119,86 evra, od katerih je 66.705,88 evrov občina pridobila iz naslova nepovratnih kohezijskih sredstev.

Obnovljen odsek med Sirči in Hrvoji

Mestna občina Koper je te dni sklenila obnovo zadnjega še neurejenega odseka ceste med Sirči in Hrvoji. Gre za 400 metrov ceste, ki številnim prebivalcem koprskega podeželja predstavlja edino prometno povezavo z mestom.

 

Občina se je ureditve lokalne ceste Sirči–Belvedur–Hrvoji lotila fazno, večji del je sanirala že pred leti, zadnjih 400 metrov cestišča pa letos. Družba Grafist, d. o. o., ki je bila izbrana prek javnega razpisa, je dela začela konec poletja, trajala so slabe štiri mesece. V okviru naložbe so razširili vozišče, ga obnovili, uredili odvodnjavanje meteornih voda in obnovili prometno opremo ter signalizacijo. Vrednost naložbe je znašala 171 tisoč evrov.

Praznične zapore prometa

V naslednjih dneh nas zaradi pričakovanega povečanega obiska prireditev in drsališča v mestu čaka nekaj zapor prometa.

 

Tako bo Pristaniška ulica (od krožišča pri Tržnici do Ukmarjevega trga) za promet zaprta od božiča, oziroma srede, 25. decembra, do nedelje, 29. decembra, in sicer od 17. ure dalje. Prav tako bo ulica na enakem odseku zaprta 30. decembra, od 16. ure dalje in 31. decembra, od 17. ure dalje.

V času zapor bomo stanovalcem mestnega jedra omogočili dostop po Kopališkem nabrežju, in sicer od potniškega terminala proti Ukmarjevemu trgu, vsem, ki do svojih domov dostopajo po Kidričevi ulici, pa omogočili prehod po Verdijevi ulici. V času zapor bo odprt tudi prehod po Petronijevi ulici.

Promet bodo usmerjali reditelji, ki bodo dostop omogočali zgolj stanovalcem, imetnikom dovolilnice za parkiranje v mestnem jedru.

Občankam in občanom ter prebivalcem mestnega jedra se že vnaprej zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.

Bržan: »Proračun za leto 2020 je zgodovinski!«

Občinski svet Mestne občine Koper je na včerajšnji seji po skrajšanem postopku sprejel občinski proračun za leto 2020, ki predvideva 79,6 milijona evrov odhodkov. Odlok o proračunu je bil sprejet brez glasu proti, zanj je glasovalo 22 svetnikov, trije pa so bili vzdržani. Kot je povedal koprski župan Aleš Bržan, je proračun za leto 2020 vsebinsko in finančno razvojno usmerjen ter enakomerno porazdeljen med mestom in podeželjem.

 

Letošnji proračun predvideva 77,1 milijona odhodkov, z odplačilom kreditov pa izdatki znašajo 79,6 milijona. Poleg tekočih lastnih prihodkov bo poraba krita še s 6,8 milijona sredstvi iz državnega proračuna in virov EU ter s črpanjem sredstev na računih v višini 7,6 milijona. Odhodki, namenjeni investicijam, bodo v letu 2020 znašali 33 milijonov evrov, kar predstavlja 43 odstotkov vseh odhodkov, od katerih bo več kot 12 milijonov evrov namenjenih naložbam na podeželju. V letu 2020 je predvidenih za 71,4 milijona evrov prihodkov, od katerih je 54,6 tekočih prihodkov.

Kot je povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, svetnicam in svetnikom ni predstavil običajnega predloga proračuna: »Prvič v zgodovini so nam ga pomagali sestaviti naše občanke in občani v okviru projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido in prvič v novem mandatu smo dobili priložnost, da zastavimo svoje usmeritve, saj smo se lani morali ukvarjati predvsem s kupom obveznosti iz preteklega obdobja.« Dodal je, da je proračun zdaj vsebinsko in finančno povsem razvojno usmerjen: »V njem je 33 milijonov oziroma 43 odstotkov vseh odhodkov namenjenih naložbam. Dejstvo je, da je Mestna občina Koper infrastrukturno podhranjena in da mora v številnih območjih šele postaviti temelje za razvoj. Letošnji proračun ne izpolnjuje sanj, ampak potrebe. Ne piše pravljice, ampak resnično zgodbo o uspehu.«

Župan je svetnicam in svetnikom na seji predstavil največje projekte, ki MOK čakajo v naslednjem letu. Največji projekt, ki se bo začel izvajati v letu 2020, je izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Hrvatinov, Škofij in Bertokov. Gre za projekt Čisto za Koper in Ankaran, ki je vreden dobrih 17 milijonov evrov, od katerih bo kar osem milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. V tem letu bo občina za projekt namenila 4,5 milijona evrov. Eden večjih in pomembnejših projektov, ki se bo začel izvajati v letu 2020, je gradnja nadzemne parkirne hiše P + R Sonce, dokončana bo tudi podzemna parkirna hiša pod Muzejskim trgom, s katerima bodo občanke in občani v neposredni bližini mestnega jedra dobili več kot 900 novih parkirnih mest.

V letu 2020 bo Mestna občina Koper realizirala tudi številne projekte na področju vrtcev in šol, tako bo končana dozidava OŠ Marezige, začel se bo graditi prizidek k OŠ Dušana Bordona v Semedeli, začele se bodo tudi aktivnosti za izgradnjo nove šole na Škofijah. Vrtec v Semedeli, enota Slavnik, bo deležen obnove notranjosti, v načrtu je povečanje telovadnice ob osnovni šoli v Šmarjah in obnova strehe šole v Hrvojih. Predvidena je še obnova gasilskega doma PGD Babiči in nabava novih gasilskih vozil, novosti se obetajo tudi na področju programov zdravstvenega varstva, ki jih izvaja Zdravstveni dom Koper. V letu 2020 bo MOK izpeljala tudi 36 projektov, ki so jih občanke in občani izglasovali v okviru participativnega proračuna in predstavljajo pomembno vsebinsko dopolnitev proračuna.

Proračun predvideva dodatne storitve na področju sociale s širitvijo službe pomoči na domu, zagotovitev dodatne oblike brezplačnih prevozov za socialno ogrožene starostnike in sredstva za nakup dodatne bivalne enote za brezdomne osebe ter za ureditev prostorov dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper PetKA, v načrtih je še ureditev medgeneracijskega centra v Dekanih. Poleg občinskih socialnih denarnih pomoči bo MOK v okviru Rdečega križa zagotovila sredstva za materialne in druge oblike pomoči socialno ogroženim in dodatno okrepila svetovalne dejavnosti za otroke in mladostnike, na področju zdravstva je predvideno nadaljevanje izvajanje mreže prvih posredovalcev, za starše, ki prvič rešujejo stanovanjski problem z najetjem stanovanjskega kredita, pa bo občina uvedla znižanje plačila vrtca. V proračunu za 2020 so zajeta tudi sredstva za subvencioniranje obnove fasad vaških jeder in za obnovo fasad ter izvedbo protihrupnih ukrepov v mestnem jedru, prav tako bo občina subvencionirala kanalizacijske priključke v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran ter subvencionirala male čistilne naprave.