Digitalna promocija vodilne destinacije Koper (DIGITALNI KOPER)

Namen operacije je intenzivnejša in učinkovitejša digitalna promocija vodilne destinacije Koper na slovenskem in tujem trgu z vključevanjem inovativnih in naprednih digitalnih tehnologij.

V okviru operacije bo vzpostavljeno novo modernejše spletno mesto s fototeko in videoteko, izdelan bo kakovosten foto in video material vezan na nosilne produkte destinacije, vmesnik za obveščanje in komunikacijo s ciljnimi skupinami, izvedene bodo promocijske digitalne kampanje z zakupom medijskega prostora na različnih digitalnih kanalih in družbenih omrežjih, vpeljane bodo napredne digitalne tehnologije VR/AR in mobilna aplikacija. Za učinkovito komunikacijo na digitalnih kanalih bodo organizirana izobraževanja turističnih delavcev na temo digitalnega marketinga.

Vir financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj