Koncert sakralne glasbe

Termin: 22.09.2019 ob 11:30
Lokacija: Koštabona
Organizator: KD A. Kocjančič, CPZ Koštabona
Prizorišče: Cerkev sv. Kozma in Damijana
Brezplačen ogled: Ne

Mešani cerkveni pevski zbor
sv. Jerneja Opčine ter solisti ob
spremljavi orgel in trobente