Ukrepi Mestne občine Koper za zajezitev širjenja koronavirusa

Mestna občina Koper aktivno sledi dogajanju v zvezi z omejevanjem širjenja koronavirusa in ukrepom države ter sproti sprejema vse potrebno, da na našem območju čim bolj zajezimo širjenje okužbe.

Mestna občina Koper je v petek, 13. marca, odpovedala uradne ure občinske uprave Mestne občine Koper za osebni stik s strankami, prav tako ne deluje Glavna pisarna MOK.

 

– V času uradnih ur občanke in občani lahko pokličejo na telefonsko številko 05 66 46 100 (centrala) oziroma na druge številke posameznih uradov ali pošljejo elektronsko sporočilo na obcina@koper.si.

 

– Civilna zaščita Mestne občine Koper je dosegljiva na cz@koper.si.

 

– Občinski inšpektorat je v času uradnih ur dosegljiv na 05 664 63 40, od 7. do 22. ure pa prek Operativnega centra občinskega redarstva na številkah 041 627 286 in 080 44 49 ter na elektronskem naslovu tajnistvo.SIRZR@koper.si.

 

Krajevne skupnosti so dosegljive samo po telefonu, in sicer ob delavnikih, med 9. in 11. uro. Telefonske številke za posamezne krajevne skupnosti so:

KS Hrvatini, KS Semedela, KS Za gradom: 051 672 551

KS Črni Kal, KS Gračišče, KS Zazid, KS Rakitovec, KS Podgorje: 041 760 941

KS Škofije, KS Olmo Prisoje: 041 698 435

KS Bertoki, KS Koper – center, KS Žusterna: 040 622 624

KS Marezige, KS Gradin, KS Vanganel: 041 649 032

KS Pobegi – Čežarji, KS Sv. Anton, KS Škocjan: 030 610 142

KS Boršt: 040 699 234

KS Šmarje: 051 369 212

KS Dekani: 031 665 956

 

– Zdravstveni dom Koper: 05 66 474 40, 05 62 036 15

 

– Marjetica Koper: 05 66 33 700, info@marjeticakoper.si; za abonmaje: 080 81 20, 05 66 33 888, parkirisce@marjeticakoper.si

 

– Rižanski vodovod Koper: 05 668 60 00 (vsak delovnik od 7.15 do 15.15), 05 662 83 00 (vsak delovnik po 15.15 in ob sobotah ter nedeljah), vodovod@rvk.si

 

– Javni stanovanjski sklad: 080 30 18 (ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.30, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. ure do 13.30)

 

– Turistično-informativni center Koper je od četrtka, 12. marca, zaprt, za vprašanja so na voljo na tic@koper.si

 

Že v četrtek, 12. marca, je MOK prepovedala uporabo javnih športnih objektov in drugih večnamenskih prostorov v Mestni občini Koper ter ukinila vožnje z brezplačnim vozilom Kurjerca. Od nedelje, 16. marca, so zaprti tudi Športno rekreacijski park Bonifika, Center športov na mivki, večnamensko športno igrišče in otroško igrišče (na strehi balinarske dvorane) na Beblerjevi ulici ter številna igrišča v krajevnih skupnostih, Marjetica Koper pa je zaprla javne sanitarije v mestnem jedru.

Sprejela je ukrep o predvidenem nujnem varstvu za predšolske otroke in osnovnošolce do petega razreda, ki se bo od ponedeljka dalje v izogib širjenju možnosti okužbe s koronavirusom izvajalo izključno na domu. Varovanje bosta od ponedeljka, 16. marca, dalje na podlagi izražene potrebe po varstvu usklajevala Mestna občina Koper in Vrtec Koper. Starši lahko za dodatne informacije od jutri, 16. marca, dalje, pokličejo tudi na telefonsko številko 030 370 596, in sicer vsak delavnik, med 9. in 17. uro.

Ob tem je Mestna občina Koper za čas prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji z dodatnimi štirimi službenimi vozili okrepila socialni program spremstva in pomoči starostnikom pri posameznih opravilih – Vitica, ki ga na območju občine izvaja Obalni dom upokojencev Koper. Namen dodatnega ukrepa je starejšim občankam in občanom, ki nimajo izoblikovane socialne mreže in sodijo v skupino socialno šibkeje populacije, v času, ko avtobusi ne vozijo, omogočiti nemoten dostop do trgovine, lekarne in zdravstvenih storitev. Prevozi so brezplačni, izvajajo se po naročilu. Za vse informacije se obrnite na 030 710 007.

Storitve prevoza bodo v Mestni občini Koper še vedno zagotavljali tudi izvajalci taksi služb, in sicer v skladu z veljavnim cenikom. Obe storitvi prevozov sta namenjeni izključno zdravim osebam oziroma osebam, ki ne kažejo znakov okužbe z novim virusom. Kljub temu bodo vozniki sebe in svoja vozila ustrezno zaščitili ter jih po vsakem prevozu prezračili in razkužili. Občina uporabnice in uporabnike prosi, da v vozila vstopajo posamično in vedno zgolj pri zadnjih vratih. V naslednjih dneh bo organiziran tudi posebni prevoz, ki bo namenjen dostavi hrane, zdravil in drugih potrebščin obolelim osebam in osebam v karanteni.

Občina do nadaljnjega uveljavlja tudi brezplačno parkiranje na vseh javnih parkiriščih v Mestni občini Koper. To velja tudi za parkirni hiši pod Osnovno šolo Koper in Areno Bonifika ter parkirišče za avtodome, ki jih upravlja Marjetica Koper. Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla ravno v teh dneh, imajo kljub temu možnost parkiranja vozil, veljavnost dovolilnice bodo lahko podaljšali, ko se razmere umirijo. Pogoji za parkiranje ostajajo enaki, dovolilnica naj bo nameščena na vidnem mestu.

Od danes, 19. marca, dalje, bodo na parkirišču na Vergerijevem trgu in ob Zdravstvenem domu Koper lahko parkirali izključno obiskovalci tega javnega zavoda. Namen ukrepa je občankam in občanom ter drugim uporabnikom omogočiti nemoten in neposreden dostop do zdravstvenih storitev. Marjetica Koper je ob uvozu na Vergerijev trg postavila ustrezno signalizacijo, po potrebi bo izvajala tudi fizično zaporo z usmerjanjem prometa. Dostop za stanovalce ulic v neposredni bližini ostaja nemoten.

V veljavi je odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki mu sledimo tudi v Mestni občini Koper, kjer so nekateri gostinci in trgovci svoja vrata zaprli že v nedeljo, 15. marca.

V ponedeljek, 16. marca, je občina vzpostavila bazo prostovoljcev. Občanke in občane Mestne občine Koper, zaposlene v javnih zavodih, podjetjih in drugih organizacijah vabi, da se prijavijo na seznam prostovoljcev, ki bodo v naslednjih dneh poskrbeli za dostavo hrane na dom ostarelim, dostavo hrane na dom osebam v karanteni/izolaciji, izvajanje prevozov za občane, ki to storitev potrebujejo (lekarna, zdravnik, trgovina), izvajanje varstva na domu za otroke staršev, ki delajo v kritičnih poklicih, dostavljanje materiala različnim institucijam, zbiranje in koordiniranje prostovoljcev, različno pomoč civilni zaščiti in pomoč na telefonskih centralah. Prostovoljci bodo naloge izvajali individualno, nikakor ne v skupinah. Zainteresirani se lahko prijavijo prek obrazca, ki je dostopen na povezavi https://www.1ka.si/a/260201. Če bo prišlo do potrebe po dodatni pomoči, bo Mestna občina Koper prostovoljce tudi aktivirala.

Zaradi izrednih razmer je vsem aktualnim razpisom oziroma javnim objavam, ki se iztečejo do 3. aprila 2020, rok za prijavo podaljšala do 23. oziroma 24. aprila 2020. Izjemi sta javno naročilo za drugo fazo obnove Vrtca Semedela – enote Slavnik, ki je vezano na kratek rok izvedbe v času poletnih počitnic, in javna dražba nepremičnin, ki bo v četrtek, 23. aprila.

Mestna občina Koper je vzpostavila tudi brezplačno telefonsko številko 080 73 16, na kateri bodo občankam in občanom na voljo vse informacije o storitvah in ukrepih za lažjo premostitev obdobja, v katerem je nujno, da ostanemo doma in omejimo vse stike. Številka je aktivna vse dni v tednu, med 9. in 15. uro.

Od srede, 18. marca, je prepovedano kurjenje v naravnem okolju za celotno območje občine. Do preklica je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete oz. snovi, ki lahko povzročijo požar. Tako je prepovedana vsakršna uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, in sicer z namenom zagotavljanja pripravljenosti javne gasilske službe za morebitno pomoč pri preprečevanju širjenja okužb z virusom SARS CoV -2.

Marjetica Koper je v tem tednu začela obsežno akcijo razkuževanja bolj frekventnih javnih površin. Titov trg, Čevljarsko in Pristaniško ulico bodo čistili strojno, ekološke otoke, zabojnike za odpadke in ostalo infrastrukturo ravnanja z odpadki pa ročno. Popolnega razkuževanja urbane opreme, kot so klopi, ni možno zagotoviti, saj so lahko kontaminirane po vsaki uporabi, zato se njihovi uporabi raje izogibajte. Če kažete znake kakršne koli bolezni, odpadke, kot so uporabljeni robčki, rokavice, krpe in maske, ki ste jih odvrgli v vrečo za smeti, namestite v še eno vrečo, ki jo lahko odvržete izključno v posodo za mešane komunalne odpadke.

Ker so javne športne in druge površine ter otroška igrišča kljub priporočilom in napotkom o omejitvi stikov še vedno zelo obiskani, velja od danes, 19. marca, od 12. ure dalje prepoved njihove uporabe. Ukrep velja do preklica, posameznikom, ki bodo kršili prepoved, grozi denarna globa v višini od 1.000 do 3.000 evrov.

Občina je 24. marca sprejela prvi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerimi bo priskočila na pomoč občankam in občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v koprski občini:

 

– V veljavi je odredba, s katero je župan Aleš Bržan vse starše otrok, ki so vključeni v vrtce Mestne občine Koper, za čas zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti oprostil plačila teh stroškov.

 

– Med 16. marcem in 30. aprilom bodo plačila stroškov najemnine oproščena vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje od 15. marca do 30. maja. Župan ob tem poziva vse najemodajalce v koprski občini, naj sledijo zgledu občine in po svojih zmožnostih z oprostitvijo plačila vsaj enomesečne najemnine pomagajo najemnikom njihovih prostorov.

 

– Občina bo vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos zapadlosti  plačila teh obveznosti v leto 2021.

 

– Župan je sprejel tudi sklep, s katerim bo začasno, za obdobje 45 dni, zadržal izvajanje proračuna za leto 2020. Občina v tem času ne bo prevzemala novih obveznosti in vodila postopkov javnih naročil, izjema so postopki, ki so vezani na ukrepe preprečevanja in odprave posledic izrednih razmer ter druge nujne obveznosti. Omejeno bo tudi financiranje javnih zavodov in krajevnih skupnosti, in sicer na 90 odstotkov mesečne višine financiranja.

 

– Občinska uprava pripravlja predloge ukrepov za racionalizacijo poslovanja in znižanje stroškov delovanja, predvsem pri stroških nabave materiala in storitev, predvidena je opustitev nenujnih aktivnosti programov in projektov. Občina je k pripravi predlogov za racionalizacijo poslovanja pozvala tudi vse občinske javne zavode.

 

– Določene ukrepe so sprejeli tudi v dveh občinskih javnih komunalnih podjetjih Marjetici Koper in Rižanskem vodovodu Koper, kjer bodo uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

 

Z ukrepi se bo seznanil tudi Občinski svet Mestne občine Koper, in sicer na izredni seji, ki jo bo župan sklical za četrtek, 26. marca, in bo potekala dopisno.